Proces

Rijk en VNG sluiten akkoord over integratie vluchtelingen

Het Rijk trekt 500 miljoen euro uit voor taalonderwijs, zorg en (arbeids-)participatie voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het Rijk sloot hierover op 28 april 2016 een tweede bestuursakkoord met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Maatregelen
De afspraken zijn een vervolg op het akkoord over de opvang, huisvesting en integratie van vergunninghouders, dat eind 2015 werd gesloten. Nu spraken Rijk en gemeenten onder meer het volgende af:

  • Vergunninghouders die in een asielzoekerscentrum op een woning wachten, krijgen meer taalonderwijs.
  • Tijdens hun verblijf in het AZC is er ook meer aandacht voor werk en opleiding. Als een vergunninghouder ergens werk of een stageplek vindt, dan wordt daar rekening mee gehouden met de plaatsing.
  • Gemeenten krijgen 140 miljoen extra in 2016 en 2017 om te besteden aan integratie en participatie.
  • In het vorige bestuursakkoord was afgesproken dat gemeenten in 2016 en 2017 meer geld (2.370 euro in plaats van 1.000 euro) per vergunninghouder krijgen voor de maatschappelijke begeleiding. Dat blijft zo vanaf 2018.

Woningcorporaties huisvesten het grootste deel van de vergunninghouders. Aedes is blij met de extra inzet op scholing, zorg en integratie. ‘Wij moeten mensen een woning kunnen bieden in een leefbare wijk, waar genoeg kansen zijn op onderwijs en werk en daarmee op succesvolle integratie in de samenleving’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. Aedes pleit daarom ook voor kleinschalige huisvesting met werk, onderwijs en sociale activiteiten in de buurt.

Taakstelling
De bijdrage van het Rijk wordt aan gemeenten uitgekeerd per geplaatste vergunninghouder. Hoeveel geld een gemeente krijgt, hangt dus af in hoeverre aan de taakstelling wordt voldaan.

Voortgang huisvesting
Tijdens de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom op 12 mei 2016 komt de voortgang en uitvoering van de huisvesting van vergunninghouders aan bod. Dan bespreekt het platform ook de werking van de subsidieregeling woonruimte vergunninghouders en het gemeentelijk versnellingsarrangement. De G32 stuurde daar onlangs nog een brief over naar het kabinet; volgens hen werken beide maatregelen nog onvoldoende.