Regels voor huisvesting minderjarige vluchtelingen

Als alleenstaande minderjarige vergunninghouders 18 worden, verhuizen ze uit speciaal voor hen bedoelde opvang of begeleide woonvorm (zogeheten Kleine Wooneenheden) naar een reguliere sociale huurwoning. De verhuurder is dan verplicht om de EU-inkomenstoets uit te voeren.

Vergunninghouders
Normaal gesproken hoeft de corporatie geen inkomensverklaring te vragen bij toewijzing aan een vergunninghouder. Een COA-verklaring volstaat. Het gaat dan immers om vergunninghouders die tot de (verplichte) taakstelling van een gemeente behoren en bij hen wordt ervan uitgegaan dat ze geen (toereikend) inkomen hebben.

Minderjarige alleenstaanden
Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv's) geldt een iets andere procedure. Als zij een verblijfsvergunning krijgen, worden ze tot hun 18e opgevangen in de Nidos-opvang. Hoewel dit om opvang gaat en zij geen huurcontract krijgen, tellen ze op dat moment wel mee voor de taakstelling. De gemeente moet voor vervangende woonruimte zorgen zodra de jongeren 18 worden. Als dat gaat om een sociale huurwoning, moeten ze voldoen aan de reguliere inkomenstoets (een COA- of Nidos-verklaring volstaat dus niet).

Dit laat het ministerie van Veiligheid & Justitie desgevraagd weten in antwoord op vragen van leden van Aedes.

Inkomenstoets
Woningcorporaties zijn verplicht om bij elke toewijzing de inkomenstoets juist uit te voeren en zich hierover te verantwoorden aan het eind van elk boekjaar. De accountant controleert de toewijzingen. Lees hier meer over in de handreiking over passend toewijzen.

Meer informatie
Meer informatie over de opvang en huisvesting van minderjarige vluchtelingen staat op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).