Praktijk

WBO Wonen vraagt subsidie voor kamers alleenstaande vluchtelingen

Woningcorporatie WBO Wonen in Oldenzaal vraagt subsidie aan voor een appartementencomplex met 20 kamers voor alleenstaande vergunninghouders. ‘Vaak volgt gezinshereniging. Daar moeten we nu al rekening mee houden.’

Aedes volgt WBO Wonen in haar zoektocht naar woonruimte voor vergunninghouders. Lees eerdere afleveringen hier.

Appartementencomplex
Woningcorporaties kunnen sinds 1 februari 2016 subsidie aanvragen voor nieuwe woningen voor vergunninghouders bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). WBO Wonen dient een aanvraag in voor de bouw van een prefab-complex met 15 appartementen. Daarvan gaat de corporatie vijf woningen met elk vier kamers verhuren aan alleenstaande vergunninghouders.

Gezinshereniging
In Oldenzaal zijn momenteel vooral veel woningen voor alleenstaande vluchtelingen nodig. ‘Eind februari hebben we met de gemeente in kaart gebracht wat de gezinssamenstelling is van de mensen die we moeten huisvesten’, vertelt manager vastgoedontwikkeling Rudy Ligtenberg. ‘Toen bleek dat 90 procent van de mensen die wij in 2016 moeten huisvesten alleenstaand is. Een groot deel daarvan komt in aanmerking voor gezinshereniging.’

Ombouwen
Tijdelijke kamers met gedeelde voorzieningen zijn dan een goede oplossing. ‘Zodra het gezin overkomt, kunnen ze doorstromen naar een reguliere woning’, zegt directeur-bestuurder Dick Mol. De vergunninghouders betalen 145 euro huur voor een kamer. ‘Dat betekent dat we 580 huur ontvangen per woning, ongeveer hetzelfde als wanneer we de woning zouden verhuren aan een gezin.’

WBO Wonen gebruikt de subsidie onder meer om de kamers na vijf jaar om te bouwen tot ruime appartementen voor ouderen. ‘Door de vergrijzing is daar in Oldenzaal de komende jaren veel vraag naar’, zegt Ligtenberg. Het gebouw, een flexibel ontwerp van bouwbedrijf Plegt-Vos, krijgt dan een lift.

De gemeente en corporatie kijken ook of ze in 2016 voor een extra transitielocatie kunnen zorgen waar alleenstaanden tijdelijk op kamers kunnen wonen. Dat gebouw moet gefinancierd worden door de gemeente. Gemeenten kunnen bij dit soort projecten gebruik maken van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement.

Subsidie
Een plattegrond van het complex waar WBO Wonen subsidie voor aanvraagt, is hieronder te downloaden. In het artikel Hoe werkt de subsidie woonruimte vergunninghouders? staat aan welke voorwaarden een subsidieaanvraag moet voldoen. Zo moet een woningcorporatie voor elke vier kamers een aparte subsidieaanvraag indienen en moeten de bewoners meerderjarig zijn.