De Alliantie kiest bij huisvesting vergunninghouders altijd voor mix

Samen met de Amsterdamse woningcorporaties realiseert de gemeente Amsterdam op korte termijn 1.000 extra woningen op tijdelijke nieuwbouwlocaties. De woningen zijn bestemd voor jongeren, studenten en vergunninghouders. De Alliantie zet op twee van de vijf aangewezen locaties 250 tijdelijke woningen neer.

Met de 1.000 extra woningen wil de gemeente Amsterdam een inhaalslag maken voor deze bijzondere doelgroepen, zonder dat de reguliere woningzoekenden in de knel komen. Hiervoor zijn tot nu toe vijf locaties aangewezen. Vier daarvan zijn braakliggende terreinen waar tijdelijke woonunits worden neergezet. Deze locaties zijn beschikbaar voor tien jaar. Op de vijfde locatie staan al tijdelijke studentenwoningen van woningcorporatie Rochdale. Hier worden ook vrijkomende woningen toegewezen aan vergunninghouders. Daarnaast zoeken gemeente en corporaties naar mogelijkheden in leegstaande kantoren en gemeentelijk vastgoed.

De helft van de tijdelijke woonunits is bestemd voor jonge vluchtelingen met een verblijfstatus de andere helft voor Amsterdamse jongeren en studenten. Op de locaties zal ook extra aandacht zijn voor community building, zodat de nieuwkomers sneller kunnen integreren. Door de extra woonunits ontstaat er ruimte bij de regulier vrijkomende sociale huurwoningen.

Enorm maatschappelijk vraagstuk
Op twee van de nieuwbouwlocaties bouwt woningcorporatie de Alliantie in totaal zo’n 250 tijdelijke woningen. Ontwikkelaar Richard Winkels: ‘Huisvesting van vergunninghouders is een groot maatschappelijk vraagstuk. Naast bouwtechnisch is het vooral een integratievraagstuk. Daarom kiezen we altijd voor een mix van toewijzing aan vergunninghouders en andere woningzoekenden.’

Van de subsidie die het Rijk beschikbaar stelt voor huisvesting van vergunninghouders maakt de Alliantie geen gebruik. ‘De voorwaarden maken het voor ons niet aantrekkelijk’, aldus Winkels. ‘Er wordt sterk gestuurd op het huisvesten van minimaal vier volwassenen in één woning en dat komt de financiële haalbaarheid én de leefbaarheid niet ten goede.’
Voor de Alliantie is het beschikbaar houden van betaalbare woningen een belangrijk speerpunt. Winkels: ‘Daarom werken we aan uitbreiding van betaalbare huisvesting. De extra tijdelijke woonunits is een van de manieren om dat te bewerkstelligen. Maar we bouwen ook scholen en kantoren om tot woningen.’

Startblok Riekerhaven
De combinatie van jonge vergunninghouders met jongeren en studenten is een bewuste keuze van de gemeente en de Amsterdamse corporaties. Met deze manier van werken wordt al ervaring opgedaan in het Startblok Riekerhaven, een project van woningcorporatie De Key en de gemeente. De eerste woningen in dit project worden vanaf 1 juli verhuurd. Jongeren en vergunninghouders hebben al met elkaar kennisgemaakt. Een jongerenpanel is actief berokken bij de voorbereidingen om hier een levendige gemeenschap te creëren.