Instrumenten

Hoe werkt de subsidie woonruimte vergunninghouders?

Vanaf 1 februari 2016 kunnen woningcorporaties subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor mensen met een verblijfsvergunning. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de subsidieregeling uitvoeren en maakte een brochure met uitleg over de regeling.

Subsidie
De overheid stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) in kleinschalige woonvormen. Hiermee wil het kabinet de uitstroom van vergunninghouders uit asielzoekers versnellen.

De belangrijkste voorwaarden waar woonruimte aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • De subsidie geldt alleen voor nieuwbouw en voor transformatie van panden die ervoor niet voor huisvesting werden gebruikt. Het project moet na 30 november 2015 zijn gerealiseerd. Een bestaande woning die wordt verbouwd komt dus niet in aanmerking.
  • De woonvoorziening biedt plek aan ten minste vier (meerderjarige) vergunninghouders. Bij de eerste verhuur wordt gecontroleerd of zij er daadwerkelijk wonen. Er mogen ook andere doelgroepen gehuisvest worden, maar daarvoor krijgen corporaties geen subsidie.
  • Per woning met ten minste vier kamers moet apart subsidie worden aangevraagd (subsidie aanvragen kan dus niet voor een heel complex tegelijk).
  • Per gehuisveste vergunninghouder van 18 jaar of ouder is er een bedrag beschikbaar van 6.250 euro. De subsidie wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar. De woonvoorziening moet aan het eind van deze periode nog bestaan.
  • De maandhuur is maximaal 145 euro per maand per vergunninghouder voor onzelfstandige woonruimte of 112,50 euro per maand per vergunninghouder als de woning als geheel als zelfstandige woonruimte wordt verhuurd.
  • Het kan bijvoorbeeld gaan om woonruimte waarbij iedere vergunninghouder een eigen kamer (en eigen huurcontract) heeft en de badkamer en keuken met andere bewoners deelt (onzelfstandige woonruimte). Of om een zelfstandige woning (met een gezamenlijk huurcontract) die gezamenlijk wordt gehuurd en waarbij iedere vergunninghouder een kamer betrekt.
  • De woonvoorziening moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
  • Subsidie aanvragen kan van 1 februari 2016 tot uiterlijk 31 december 2018.

In de brochure staat verder: veel gestelde vragen over de regeling en over het aanvragen ervan en een uitleg van wat de RVO verstaat onder onzelfstandige en zelfstandige woonruimte.

Beheer en verhuur panden van derden
De subsidieregeling is onderdeel van het bestuursakkoord dat de overheid eind november sloot. Daarin staat ook dat woningcorporaties het beheer van andermans panden mogen overnemen als het om de huisvesting van vergunninghouders gaat. Meer informatie daarover staat in dit artikel.