Instrumenten

Handreikingen huisvesting vergunninghouders

Opnieuw Thuis, het platform ter ondersteuning van de huisvesting van vergunninghouders, heeft een aantal handreikingen gemaakt die woningcorporaties en gemeenten kunnen gebruiken bij de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning.

Platform Opnieuw Thuis hield in juli 2017 op te bestaan. De handreikingen van het platform zijn te vinden op de website van Gemeenten van de Toekomst. Een selectie:

Transformatie en corporaties (december 2014)
Een handreiking van het Expertteam Transformatie over het ombouwen van voormalige kantoren, zorgvastgoed en ander leegstand vastgoed naar (tijdelijke) woningen. Meer informatie over deze vorm van huisvesting voor vergunninghouders staat in dit artikel.