Praktijk

Ymere biedt gescheiden ouder tijdelijke woning

Woningcorporatie Ymere verbouwt voormalige noodlokalen tot 18 tijdelijke sociale huurwoningen voor alleenstaande ouders die net gescheiden zijn. Dit initiatief zorgt ervoor dat zij niet op straat komen te staan met hun kinderen. Ymere werkt daarin nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer.
 

In de kinderrijke Vinex-wijk Floriande in Hoofddorp is het aantal echtscheidingen hoog. ‘Het is echt een maatschappelijk probleem hier’, vertelt Remco Pols, regiomanager Haarlemmermeer bij Ymere. ‘Vaak zijn die mensen niet ingeschreven bij Woningnet en komen daardoor niet op korte termijn in aanmerking voor een woning. Daarnaast is een scheiding geen officiële reden om urgentie te krijgen voor een sociale huurwoning.’ Alleenstaande ouders vallen daardoor tussen wal en schip en trekken vaak noodgedwongen in bij familie, vrienden of bekenden. 

Sobere woningen
De gemeente benaderde Ymere om samen een oplossing te bedenken voor deze doelgroep. Ymere zou aanvankelijk de woningen in beheer nemen, maar dat kon niet volgens de nieuwe Woningwet. De corporatie kocht uiteindelijk voormalige noodlokalen van het Haarlemmermeer Lyceum van de gemeente en bouwt die op dit moment om tot 18 sobere tijdelijke woningen van elk zo’n 50 vierkante meter. Een investering van 1,3 miljoen euro. De gemeente draagt de kandidaten aan. Die krijgen een tijdelijk contract van maximaal twee jaar. Pols: ‘In die tijd kunnen ze hun leven op orde krijgen. Zo nodig verwijzen wij hen door naar hulpinstanties en vertellen wij over de mogelijkheden voor permanente woonruimte.’

Alternatief
De druk op de woningmarkt in Hoofddorp vraagt om dit soort alternatieve oplossingen, vertelt Pols. ‘Wij zijn hier de enige corporatie en hebben veel sociale huurwoningen. Maar relatief zijn het er toch te weinig; de wachttijd is acht jaar. Met dit initiatief helpen we mensen die net over het randje vallen.’ De plannen zijn ook onderdeel van de prestatieafspraken die Ymere jaarlijks met de gemeente maakt.

Ymere heeft een vergunning voor 15 jaar voor de omgebouwde noodlokalen, daarna is het gebouw rijp voor de sloop. Pols verwacht dat er die 15 jaar meer dan voldoende eenoudergezinnen zijn om te huisvesten. ‘En anders onderzoeken we of we andere doelgroepen kunnen huisvesten die acuut en tijdelijk een woning nodig hebben.’