Praktijk

Casade regelt crisisopvang met gemeente Waalwijk

Waalwijkers die door een crisissituatie dakloos zijn of dreigen te worden kunnen vanaf maart terecht in een van de tien crisiswoningen van woningcorporatie Casade. Met woonruimte en woonbegeleiding worden zij geholpen naar een stabiele leefsituatie. De corporatie doet dit samen met de gemeente Waalwijk.

Schrijnende gevallen
De woningen zijn bedoeld voor de meest schrijnende gevallen. ‘Meestal zijn dat mensen met opeenstapeling van problemen’, vertelt Linda Verheijen, adviseur Wonen en Maatschappij bij Casade. Bewoners van crisiswoningen kunnen zowel huurders van Casade zijn, als bezitters van een koopwoning. Voorwaarde is dat ze ingeschreven staan in de gemeente Waalwijk en voldoende geprobeerd hebben andere woonruimte te vinden. Verheijen: ‘De woningen zijn bijvoorbeeld niet voor mensen die onderdak zoeken vanwege een scheiding. Ook huurders die hun huis zijn uitgezet vanwege hennepteelt komen niet in aanmerking.’

Gasthuizen
De woningen vervangen de gasthuizen die tot januari 2013 in gebruik waren. ‘Daar woonden meerdere huishoudens met problemen in dezelfde ruimte. Dat leverde ongewenste situaties op.’ De tien crisiswoningen van Casade zijn zelfstandige woonruimten verspreid over Waalwijk. De corporatie doet het beheer, de inrichting en de verhuur van de woonruimten en de gemeente zorgt voor de woonbegeleiding van de huurders.

Huurcontract
Er zijn twee typen crisiswoningen. Vijf zijn gemeubileerde woningen voor directe noodopvang. Hiervoor gebruikt Casade leegstaande koopwoningen. Huurders mogen er maximaal zes maanden wonen. De andere vijf woningen zijn gewone huurwoningen waar huurders maximaal één tot twee jaar mogen wonen. Daarna kunnen zij eventueel een huurcontract voor onbepaalde tijd krijgen. Voor beide typen woningen geldt dat bewoners gewoon huur moeten betalen en verplicht zijn woonbegeleiding te accepteren. Het betekent dat gemeente en hulpverleningsorganisaties met de huurder bekijken wat er nodig is voor een stabielere situatie. De bedoeling is dat huurders uiteindelijk weer zelfstandig verder kunnen.