Verdieping

Marnix Norder: 'Maak werk van maatwerk-wonen'

Maak echt maatwerk van huisvesting van doelgroepen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Die oproep deed Aedes-voorzitter Marnix Norder tijdens het Aedes-debat maatwerk-wonen van dinsdag 10 oktober 2017. ‘Van oudsher is de behandeling van huurders gelijk, maar in de zorg is die juist individueel. Daar moeten wij ook naartoe bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen’, aldus Norder.

'Laten we in onze sector kijken welke stappen we moeten zetten, waar we tegenaan lopen en wat we kunnen leren op het gebied van maatwerk-wonen’, zei Norder. Bestuurders van corporaties, GGZ-instellingen en maatschappelijke organisaties namen deel aan het debat. Maatwerk-wonen is een van de punten uit de Woonagenda

Wim Reedijk van expertisecentrum Flexwonen pleitte voor gemengde wooncomplexen. Daar hebben bewoners veel aan, mits het beheer goed geregeld is. Corporaties kunnen het beheer bij bewoners leggen, maar de corporatie moet garanderen dat er beheer is. Aanwezigen waren het erover eens dat corporaties uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor goed beheer. Reedijk noemde een aantal voorbeelden van complexen waar verschillende bewoners bij elkaar wonen, zoals vergunninghouders, mensen die beschermd wonen en starters. Aedes riep met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere organisaties op tot het vinden van flexibele woningen voor spoedzoekers. 

Walter Hamers van de Nijmeegse woningcorporatie Talis zei dat de behoefte aan een bepaald type woning en de locatie ervan vaker onderwerp van overleg moet zijn. Naarmate je de huurder beter kent, kun je beter toewijzen. ‘Ik pleit voor meer verbinding’, aldus Hamers. 

Sako Musterd, hoogleraar Stedelijke geografie aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde over zijn onderzoek naar segregatie. Daaruit blijkt dat mensen niet van nature mengen. Dus als je niet ingrijpt, krijg je segregatie. Zijn stelling is dat het huidig overheidsbeleid het voor woningcorporaties moeilijk maakt om in te grijpen. De meeste aanwezigen waren het daarmee eens.