Twentse samenwerking: voor iedereen een plek in buurt of wijk

In Twente werken veel partijen samen om mensen weer op weg te helpen nadat zij even niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. De huurder heeft een vast aanspreekpunt bij de corporatie. ‘Laatst kreeg ik een telefoontje van bezorgde buren, omdat een huurder dag en nacht de gordijnen dichthield. Dat vonden ze raar. Toen heb ik de huurder gebeld en bleek dat hij zijn buren wantrouwde. Binnen was alles netjes en op orde, verder was er niets aan de hand’, zegt Berdien Kroeze, woonconsulent bij woningcorporatie Reggewoon. 

Soms kan iemand een periode niet zelfstandig wonen vanwege psychische problemen. Als deze mensen hun leven weer oppakken, hebben ze wat extra hulp nodig voor ze weer op eigen benen staan. Bij het CIMOT (Centrale toegang Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Twente) toetsen medewerkers de uitstroom naar een gewone woning. Als hun oordeel positief is, sturen ze de aankomende huurder door naar CIMOT/Wonen. In overleg met klant, corporatie en zorgverlener volgt er binnen zes maanden een passende woning. 

De Twentse samenwerking helpt deze toekomstige huurders weer op weg. Twee centrumgemeenten Enschede en Almelo, verantwoordelijk voor beschermd wonen namens alle veertien gemeenten, vijftien corporaties (verenigd in WoON Twente) en tientallen zorgaanbieders werken samen aan deze betere doorstroom van beschermd wonen naar zelfstandig wonen. 

‘Wonen is onderdeel van het begeleidingstraject binnen beschermd wonen. De klant wordt begeleid richting uitstroom en geleerd wat het betekent om zelfstandig te wonen. Als huurder heb je financiële verplichtingen en je maakt ook deel uit van een buurt of wijk. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn’, zegt Betsy Letteboer, aandachtsfunctionaris Wonen bij CIMOT Enschede-Almelo. Binnen de afspraken betekent dit niet alleen dat de huurder daarop moet letten, maar ook dat de twee andere partijen, corporatie en zorgverlener elkaar op de hoogte mogen houden en kunnen inschakelen als dat nodig is.

Traject
‘Een voorwaarde voor dit traject naar een eigen huis is dat de klant tijdig staat ingeschreven bij de corporatie. Zelf reageren op woningen hoeft niet, dit doet de corporatie samen met de klant. Dit voorkomt veel stress. Bij de intake met de corporatie is de zorgverlener ook aanwezig’, aldus Letteboer. De ondertekening van een driepartijencontract betekent toestemming geven voor overleg tussen corporatie en zorgverlener als dat nodig is. 

Kroeze gaat als aanspreekpunt, over een periode van een jaar, vier keer langs bij ‘haar huurders’. ‘Wij stemmen af met de hulpverleners, maar contact met bijvoorbeeld de psychiater hebben wij zelf niet. Ik kijk puur naar het wonen. Als bijvoorbeeld de huurbetaling niet goed gaat, sta ik op de stoep voor een oplossing. Zie het als een beschermend vangnetje’, zegt Kroeze.

Seintje
Zij kan ook een seintje krijgen van de wijkbeheerder als die iets raars ziet. Een volle brievenbus, bijvoorbeeld, of troep in de gang. En ook berichten van bezorgde buren komen bij haar terecht. ‘Zij weten niet wie daar woont. Ze vermoeden soms wel iets omdat ze steeds dezelfde persoon, de hulpverlener, langs zien komen bij de buren. Maar wij vertellen niets, dus voor hen is het gewoon een huurder’, zegt Kroeze.