Praktijk

Oog voor kwetsbare groepen bij verkiezingen in Nijmegen

Esther Lamers, directeur-bestuurder van Standvastwonen werkt samen met wethouder Bert Frings (GroenLinks, Zorg en Welzijn) aan het programma Weer Thuis!. ‘Huisvesting van kwetsbare groepen staat in de verkiezingsprogramma’s  van veel lokale partijen, ook in Nijmegen. Zij willen een betere spreiding van deze huurders over de stad, maar dat is een utopie’, aldus Lamers. 

Weer Thuis! is het programma waarin corporaties zoals Standvastwonen, de gemeente Nijmegen en opvanginstellingen samenwerken om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Volgens Lamers ben je afhankelijk van wijken met veel sociale huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens. ‘Dan moeten er eerst meer sociale huurwoningen komen in de wijken waar het beter gaat’, zegt Lamers. ‘In die wijken heb je wel kans op een leefbaarheids- en stigmatiseringsprobleem’, beaamt Frings. ‘Want er zijn meer huurders uit bijzondere doelgroepen die een beroep doen op die woningen’, zegt hij. 

Betere spreiding
De wethouder heeft regelmatig overleg over een betere spreiding met de buurgemeenten. ‘Op dit moment is twee derde van de mensen uit beschermd wonen in Nijmegen gevestigd, een vijfde in Tiel en de rest, ongeveer 13 procent, in de andere veertien gemeenten.’ Nijmegen heeft nu nog de rol van centrumgemeente op beschermd wonen, maar die vervalt in 2021. ‘Dan wordt het een stuk ingewikkelder, want dan moet je met alle zestien gemeenten in het gebied afspraken maken over de verdeling van het geld’, aldus Frings. 

Verder houdt hij in zijn gemeente rekening met een deel sociale huurwoningen in elk bouwplan, om zo verdere verdunning van de bijzondere doelgroepen in bepaalde wijken voor elkaar te krijgen. ‘Daarnaast vind ik het belangrijk om de discussie aan te gaan of mensen hun woning kunnen houden als ze tijdelijk in een kliniek terechtkomen. Dan houden ze een thuis’, aldus de wethouder. 

Afspraken Weer Thuis!
Het programma Weer Thuis! helpt om afspraken te maken tussen de verschillende betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, corporaties en gemeente en bij het krijgen van financiële middelen. ‘Het programma heeft goed geholpen om die afspraken vast te leggen in een convenant. Daardoor kwam de doorstroming op gang. Want er zijn voldoende woningen om deze mensen in op te vangen, zeker verdeeld over de hele regio’, zegt de wethouder. 

‘Hoe dat samenkomt in de wijk is onze grootste opgave, want er is veel angst bij omwonenden. Wij zoeken naar de beste oplossing om iedereen succesvol te laten wonen’, zegt Lamers. Weer Thuis! brengt die perspectieven volgens de wethouder en de directeur-bestuurder nader tot elkaar. 

Meer informatie op de pagina Weer Thuis! en in het dossier gemeenteraadsverkiezingen