Praktijk

Kiezen voor woning met meeste slaagkans door Weer Thuis!

‘We kiezen nu zorgvuldig welke woning het beste bij een cliënt past. Gemeente en zorgorganisatie denken mee over welke woning een cliënt de beste slaagkans biedt om zelfstandig te wonen’, zegt Dion Heinis van woningcorporatie Pré Wonen. Het actieprogramma Weer Thuis! maakte het contact met de gemeente Haarlem en zorgorganisatie RIBW soepeler. 

Een groot vraagstuk, ook in Haarlem, is de vermaatschappelijking van de zorg. ‘Twee derde van de bewoners kan  op termijn van beschermd wonen naar een eigen huis, maar dat is best lastig. We hebben meer urgente groepen van alleenstaanden met een minimuminkomen. Wat je merkt is dat het voor iedereen een zoektocht is, zowel van gemeenten als van zorgorganisatie RIBW. We weten niet hoe je die mensen een plek geeft, we hebben meer woningen nodig en we moeten een betere match maken. We hebben complexanalyses gemaakt.'

De laatste jaren wijst Pré Wonen in sommige complexen meer dan 40 procent toe aan kwetsbare groepen. Daarbij gaat het niet alleen om doorstromers uit instellingen, maar ook om een aantal groepen die met urgentie een woning krijgen toegewezen. Deze complexen hebben vooral kleine woningen met huren tot de eerste aftoppingsgrens (rond de 600 euro). 'Het aantal overlastmeldingen is in die complexen de laatste jaren bijna drie keer meer dan in de rest van onze complexen. Dan moet je samen zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door een hogere concentratie toe te staan, maar met meer sociaal beheer’, zegt Heinis. 

Weer Thuis!
Mede door Weer Thuis! wist hij RIBW te vinden om te vragen welke concentraties goed zijn en wat de behoefte van de cliënten zijn. ‘Over het algemeen willen die graag in woonprojecten op kleine schaal wonen, maar het hangt natuurlijk steeds af van de cliënt’, aldus Heinis. De totale intramurale capaciteit voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang halveert in de regio Haarlem in tien jaar tijd. Dat zijn ruim 400 wooneenheden. De corporaties gaan de komende jaren daardoor een stuk meer doorstromers uit instellingen huisvesten.

‘Het goede van Weer Thuis! is dat we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief leren zien. Zo ontstaan er in de beschermd wonen-instellingen vaak goede vriendschappen. En die vriendschappen zijn ook buiten de instelling van waarde. De corporatie onderzoekt nu de mogelijkheid om bevriende doorstromers een woning te laten delen. Zo willen wij ook voorkomen dat deze doorstromers niet te veel vereenzamen in hun nieuwe woning. Bovendien blijft er dan een woning over voor een andere woningzoekende.‘De belangrijkste les uit het actieprogramma is dat we samen moeten zorgen voor goede samenwerking en dat we niet tegenover elkaar moeten gaan staan.’ En wat hij ook fijn vindt is dat de projectleider Erwin van Leeuwen de kennis van andere lopende projecten deelt. Soms is het zinvol om daar wat van over te nemen, soms maakt hij de overwogen keuze om iets anders te doen. 

Bouwen
De woningcorporatie wil ook graag meer bouwen en heeft de gemeente gevraagd waar dat kan. ‘We willen het liefst bouwen voor de magic mix, vragende en dragende bewoners, zoals we dat noemen. De gemeente wil wel 7500 woningen bouwen, maar speciaal voor deze groep is dat lastig. We zijn nu op zoek of we dat in bestaand vastgoed kunnen doen’, aldus Heinis. De gemeente heeft geld vrij gemaakt om projecten mee te financieren.