Nieuws

Gezocht: nieuwe regio’s voor het actieprogramma Weer Thuis!

Mensen uit opvang, beschermd wonen en GGZ-instellingen helpen aan een eigen woning met de juiste begeleiding. Daar zet het actieprogramma Weer Thuis! zich ook in 2019 voor in. Er is nog ruimte voor enkele nieuwe regio’s. Meld uw regio aan en krijg ondersteuning van een projectleider en Platform31. Interesse? Mail dan naar Pieter van Hulten, p.vanhulten@aedes.nl of Erwin van Leeuwen, e.vanleeuwen@aedes.nl.

We zoeken nieuwe regio’s die aan de slag willen met dit vraagstuk. Een regio bestaat uit bestuurders van de drie sleutelpartijen: gemeenten, corporaties en zorg/opvang. Samen gaan jullie aan de slag om hierover afspraken te maken. Daarbij worden jullie ondersteund door projectleider Erwin van Leeuwen.

Samen oplossingen vinden begint met elkaar leren kennen en weten hoe het werkt bij de andere partij. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar is bij nader inzien niet vanzelfsprekend. 'Daarbij helpt het om een extern iemand zoals ik aan tafel te hebben die het proces begeleidt', zegt Van Leeuwen. 'Ik help bij het scherp krijgen van de lokale/regionale uitdaging en bij het toe werken naar concrete afspraken. Bovendien kan ik ook vertellen wat er in andere regio's gebeurt. Dat zorgt vaak voor nieuwe inzichten. Ik heb er zin in om de beweging die we zijn gestart  verder door te zetten in 2019!'

Nieuw in 2019 is dat deelnemende regio's bij de uitvoering ook ondersteuning kunnen krijgen van Platform31. 

Ervaringen eerste periode
In december sloten we de eerste periode van het programma af. Lees vooral de ervaringen van uw collega-bestuurders die u voorgingen. In bijna alle acht deelnemende regio’s zijn afspraken gemaakt tussen bestuurders van gemeenten, corporaties en zorginstellingen over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is.

Daarnaast kwamen er afspraken over het oplossen van knelpunten als oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Veel aandacht is er ook voor een goede instroom en integratie in de wijk.

Met steun van de ministeries van BZK en VWS, gaat het actieprogramma in 2019 verder. Dit gebeurt onder de paraplu van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Aanmelden en informatie
Vragen of aanmelden? Mail dan naar Pieter van Hulten, p.vanhulten@aedes.nl of Erwin van Leeuwen, e.vanleeuwen@aedes.nl

NB: Het actieprogramma Weer Thuis! is een samenwerkingsverband van Aedes, VNG, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en het Leger des Heils.