Evenement

Bijeenkomst Weer Thuis! op 18 januari: verder met beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Update

Wat is er tot nu toe bereikt met actieprogramma Weer Thuis!? Waar lopen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders tegenaan en hoe gaan ze daar mee om? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord op donderdag 18 januari 2018 tijdens de bijeenkomst Verder met beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De dag bestaat uit een ochtend- en middagprogramma en is een initiatief van partijen achter het programma Weer Thuis! en Platform31 van het experiment Weer thuis in de wijk. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

In het ochtendprogramma vertellen sprekers van beide programma’s waar ze nu staan, welke lessen ze hebben geleerd en hoe we het Weer Thuis! verder gaan brengen.

In het middagprogramma gaan we dieper de inhoud in. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen verschillende sprekers hoe zij het aanpakken en hoe beleid invloed heeft op de praktijk.

Waarom samen?
Weer thuis wonen in de eigen wijk na problemen. Wie wil dat nou niet? Het was de inzet van het Rapport-Dannenberg (pdf, 2016) en door vrijwel iedereen omarmd. Helaas kwam de doorstroming uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen niet genoeg op gang. Vandaar dat het Actieprogramma Weer Thuis! is gestart. Het actieprogramma helpt partijen om op bestuurlijk niveau afspraken te maken over de doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang / beschermd wonen naar een zelfstandige woning. Met de juiste begeleiding.

Het experiment Weer thuis in de wijk heeft de afgelopen periode in de praktijk problemen en knelpunten in kaart gebracht, de woonopgave beter in beeld gekregen, de onderlinge samenwerking verbeterd en randvoorwaarden in de wijk ontwikkeld. Lessen die daarbij zijn geleerd kunnen helpen bij het maken van de nieuwe afspraken op bestuurlijk niveau.

Ochtendprogramma op hoofdlijnen

 • In de geest van Dannenberg
  Wat was het ideaal van het Rapport Dannenberg? Hoe blijven we werken aan een wijk voor iedereen?
 • Aan de slag met een zachte landing in de praktijk
  Welke inzichten leverde het experiment Weer thuis in de wijk op voor de woonopgave, de samenwerking tussen partijen en wat kan en nodig is in de wijk?
 • Koffiepauze
 • Regionale samenwerking: hoever zijn we gekomen en hoe kunnen we nog verder gaan?
  Waar staan de acht deelnemende regio’s nu? Welke stappen hebben zij gezet? Luister naar hun visie en resultaten.
 • Bestuurderspitch
  Drie bestuurders (GGZ/Gemeente/Woningcorporatie) en een cliëntenvertegenwoordiging geven ieder een pitch hoe we kunnen versnellen en welke uitdagingen we daarbij tegenkomen. Discussie met de zaal olv Marc d’Hondt.

Middagprogramma op hoofdlijnen

Workshops met presentatie van o.a.:

 • De Bossche aanpak: hoe corporaties, gemeente en GGZ-ondernemers hun samenwerking stroomlijnen. Ann Meijer, projectleider gemeente Den Bosch en Simone Raak, woningcorporaties Zayaz
 • Kwintes als zorgorganisatie stimuleert in woord en daad het zelfstandig wonen voor alle GGZ-doelgroepen en werkt dit uitgangspunt consequent uit. Wat is nodig en wat kan je doen om woonvaardigheden bij doorstromers te stimuleren? Kwintes, manager vastgoed en projectleider Magrita de Haan
 •  Housing Parkstad: een integrale aanpak leidt tot doorstroming vaan jaarlijks 150 mensen. Vivian Gorissen, programmamanager Housing Parkstad
 • Een aanpak van de regio Noord Veluwe: grip op de opgave en verdeling van de vraag in de regio. Bert van Putten, regisseur Sociaal Domein
 • Almelo: Hoe maak je goede afspraken met elkaar en voorkom je als partners dat er veel tijd, capaciteit en energie gaat zitten in het achteraf oplossen van vastgelopen casussen. Erwin Derksen, senior adviseur Sociaal Domein
 • 1000 dak- en thuislozen onder dak, deel ervaringen met oud-GGZ bestuurder Sjef Czyzewski over de Rotterdamse aanpak.

Samenwerking koepelorganisaties: Het actieprogramma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, het Leger des Heils (LdH) en de Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

Experiment Weer thuis in de wijk is georganiseerd door Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Deelnemende partijen zijn gemeenten en partners uit Den Haag, Amsterdam, Den Bosch. Apeldoorn, Hoorn, Assen, Groningen, Almelo, Dordrecht, Tilburg, Noord Veluwe, Leiden.

Aanmelden?
Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.