Wet- en Regelgeving

Samenwerking bij bouw studentenwoningen blijft mogelijk

Woningcorporaties mogen toch blijven samenwerken met beleggers bij de bouw van studentenwoningen. De Woningwet maakte deze samenwerking sinds 1 juli 2015 onmogelijk, maar de Tweede Kamer stemde dinsdag 15 december 2015 in met een motie van CDA en D66 om alsnog een uitzondering te maken.

Voorwaarden
De motie betekent dat de minister ervoor moet zorgen dat woningcorporaties en (institutionele) beleggers mogen samenwerken, zij het onder bepaalde voorwaarden. De beleggers moeten het eigenarenrisico dragen, de samenwerking mag geen extra financiële risico’s voor corporaties opleveren en de beleggers mogen niet profiteren van het staatssteunvoordeel van corporaties.

Hiermee wil de Tweede Kamer zorgen dat de bouw van (goedkope) studentenwoningen op peil blijft. Er zijn in de praktijk diverse succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen corporaties en commerciële partijen.