Proces

Kamer vraagt nieuw actieplan studentenhuisvesting

De Tweede Kamer wil dat alle partners in de studentenhuisvesting samen tot nieuwe afspraken en een nieuw landelijk actieplan komen. Studenten hebben nog steeds moeite met het vinden van geschikte woonruimte en dat was voor SP en GroenLinks aanleiding de regering om een nieuw plan te vragen. Dat verzoek kreeg steun van een kamermeerderheid. 

Het eerdere Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting liep van 2011 tot 2016. Daarin stonden afspraken over het realiseren van 16.000 extra studenteneenheden door de sociale huisvesters (verenigd in Kences). Ook het bevorderen van de samenwerking tussen betrokken partijen om het tekort aan studentenhuisvesting te verminderen was onderdeel van het plan. 

In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat een pleidooi voor een internationaliseringsaanpak die het voor zo veel mogelijk studenten mogelijk maakt een studie te volgen in het buitenland. De regering wil het Nederlands onderwijs voor buitenlandse studenten aantrekkelijker maken en toegankelijk houden.

Het Landelijk Platform Studentenhuisvesting (LPS) had bij de Tweede Kamer aangedrongen op een nieuw actieplan. In het LPS zijn momenteel de volgende organisaties vertegenwoordigd: de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Universiteit van Amsterdam, de ministeries van OCW en BZK, gemeente Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Vastgoed Belang en Kences.