Wet- en Regelgeving

Minimumgrootte studentenwoningen naar 15 vierkante meter

De overheid past het Bouwbesluit aan per 1 juli 2015. Daarin staan de regels waaraan woningcorporaties moeten voldoen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. Er verandert niets aan de minimumeisen voor de toegankelijkheid bij nieuwe woningen. Studentenkamers mogen straks kleiner zijn.

Studentenkamers
Met het aangepaste Bouwbesluit gaat de minimum woonoppervlakte voor studentenwoningen omlaag van 18 naar 15 vierkante meter. Deze aanpassing is in overleg met en op verzoek van onder meer Kences, de branchevereniging voor studentenhuisvesters. De nieuwe, vereenvoudigde regels verminderen de bouwkosten van studentenwoningen met zo’n 6 miljoen euro op jaarbasis, schat het ministerie.

Toegankelijkheid
Nieuwbouw van publieke gebouwen moet aan strengere eisen voldoen als het gaat om de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Zo horen vanaf 1 juli 2015 de hoofdingang en 80 procent van de ruimten in zo’n gebouw rolstoeltoegankelijk te zijn.

In eerste instantie was het de bedoeling om ook voor nieuwbouwappartementen aangescherpte minimumeisen in te voeren. Aedes en Neprom hebben het ministerie kunnen overtuigen om daar vanaf te zien.

Bouwbesluit
In het ontwerpbesluit staat op welke punten het Bouwbesluit precies verandert. Op pagina 15 begint de toelichting. De minister voor Wonen & Rijksdienst publiceert binnenkort een Handreiking Woning en Bouwbesluit, waarin de voorschriften verder worden uitgelegd.