Publicaties

‘Toename aantal internationale studenten uitdaging voor woningcorporaties’

Het toenemend aantal internationale studenten leidt tot grote tekorten aan kamers in diverse studentensteden. Dat stelt het kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting  2017. Corporaties huisvesten in samenwerking met universiteiten en hogescholen op dit moment al een groot deel van de internationale studenten.

De groei was de afgelopen jaren rond de 8 procent, maar voor de komende acht jaar verwacht Kences een groei van 39 procent, terwijl het aantal Nederlandse studenten constant blijft. De forse groei van het aantal internationale studenten is een grote uitdaging voor studentenhuisvesters, aangezien deze studenten snel een woning nodig hebben zodra zij in Nederland arriveren. 

Eerder maakte Kences al bekend dat het totale aandeel uitwonenden de afgelopen twee jaar is gedaald van 53 naar 49 procent. Het aandeel uitwonenden onder eerste- en tweedejaars studenten nam met respectievelijk 30 en 25 procent af. Dit lijkt volgens Kences samen te hangen met de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015.