Handreiking huisvesting van mensen met psychiatrische problemen

Er verandert veel in de woon- en zorgsituatie van mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Zij wonen bijvoorbeeld steeds vaker zelfstandig. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-zorg schreef in een handreiking hoe woningcorporaties hier het beste mee kunnen omgaan.

Tussen wal en schip
Door alle veranderingen in de zorg verandert ook de manier waarop zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties met elkaar samenwerken. Met het risico dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen. Het kenniscentrum ondersteunt woningcorporaties met de handreiking Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen om dat te helpen voorkomen.

Praktijkvoorbeelden
De handreiking geeft corporaties informatie over de veranderingen, over begeleid en beschermd wonen en over lokale samenwerking. Ook staan in de handreiking praktijkvoorbeelden over preventief werken om problemen te voorkomen, waaronder vroegsignalering, kennismakingsgesprekken, bijzondere huurcontracten en participatie in de wijk.