Instrument

Handelingsbank: hoe ga je om met personen met verward gedrag?

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een handelingsbank gemaakt. Het is een website met concrete tips, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen in het contact met personen met verward gedrag. Ook corporatiemedewerkers kunnen deze raadplegen. 

Volgens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut weten corporatiemedewerkers vaak niet hoe ze het best kunnen omgaan met personen met verward gedrag, terwijl ze hier wel vaak mee te maken hebben. 

Handelingsbank
Het Schakelteam is ervan overtuigd dat gebrek aan kennis niet het voornaamste probleem is. ‘Er is ontzettend veel bekend, maar in de praktijk is er een gebrek aan handelingsperspectief. Wie moet wat op welk moment doen?’, schrijft het team. Daarom is er nu de handelingsbank die voorziet in twee zaken: 

  • Handelingsperspectief en handelingsinstrumenten voor professionals die vastlopen in de bureaucratie rondom personen met verward gedrag
  • Een methode voor professionals, regieteams, veiligheidshuizen en regionale schakelteams om op basis van kennis van anderen tot nieuwe oplossingen te komen

Toolkit Aedes
Aedes heeft voor corporatiemedewerkers de toolkit Omgaan met verward gedrag laten ontwikkelen. Dit is een instrument dat corporatiemedewerkers helpt bij het herkennen van verward gedrag, de omgang met een verwarde huurder en het vastleggen en delen van informatie onder de nieuwe privacywetgeving.