Praktijk

Tien goede voorbeelden van huisvesting voor arbeidsmigranten

Nederland telt een groot aantal arbeidsmigranten en daarvoor is meer en betere huisvesting nodig. Steeds meer corporaties gaan hiermee aan de slag. De Aedes-publicatie Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden beschrijft verschillende cases.

In de publicatie staan voorbeelden van het transformeren van voormalig zorgvastgoed, kleinschalige huisvesting in de wijk, kamerverhuur en logies voor verschillende doelgroepen. Waterweg Wonen (Vlaardingen) huisvest bijvoorbeeld arbeidsmigranten in een oude zorginstelling. En woningstichting de Zaligheden (Eersel) liet een nieuw pand bouwen waar 60 tot 90 arbeidsmigranten terecht kunnen. Voor de huisvesting werken woningcorporaties vaak nauw samen met gemeenten, uitzendbureaus, bemiddelaars, beheerders van (tijdelijke) woningen en commerciële verhuurders.