Instrument

Instrumenten huisvesting arbeidsmigranten

Aedes, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Expertisecentrum Flexwonen hebben een aantal hulpmiddelen gemaakt voor gemeenten en woningcorporaties die nuttig kunnen zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten en de voorbereiding daarop.

  • Huisvesting voor arbeidsmigranten:Ā wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties (Aedes en BZK, juni 2013)
  • Routekaart naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten (Expertisecentrum Flexwonen, november 2014)
  • Toolkit 1: Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau'- handvatten voor gemeenten (VNG, Aedes en BZK, november 2012)
  • Toolkit 2: Handreiking voor de opgave van tijdelijke huisvesting van EU-arbeidsmigranten (VNG, 2013)
  • Nationale intentieverklaring huisvesting arbeidsmigranten (maart 2012)