Feiten en cijfers: Arbeidsmigranten in Nederland

Sinds 2004 is het aantal arbeidsmigranten in Nederland verdriedubbeld. Het aantal blijft naar verwachting de komende jaren toenemen, tot ongeveer 600.000 of 700.000 in 2040. De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, Roemenië en Bulgarije.

Aantal geregistreerde arbeidsmigranten
Sinds 2004 is het aantal arbeidsmigranten in Nederland verdriedubbeld. Het aantal blijft naar verwachting de komende jaren toenemen, tot ongeveer 600.000 of 700.000 in 2040. De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, Roemenië en Bulgarije.

Totaal aantal arbeidsmigranten
Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte een schatting van het totaal aantal arbeidsmigranten, geregistreerd en niet-geregistreerd. Het rapport, dat in januari 2013 verscheen, laat een lineaire stijging zien. In 2008 was het totaal aantal EU-arbeidsmigranten maximaal 280.000, in 2009 maximaal 305.000 en in 2010 maximaal 340.000. Vanaf 2008 is een geleidelijke stijging te zien van het aantal migranten uit Polen (170.000), Roemenen (70.000) en uit overige landen (63.000 uit Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije en Slovenië). Het aantal Bulgaren neemt langzaam af (38.000).

Huisvesting
Steeds meer arbeidsmigranten zullen huisvesting nodig hebben. Dat maakt het huisvestingsvraagstuk een urgent thema voor woningcorporaties.