Woonruimteverhuur aan arbeidsmigranten vereenvoudigd

Intermediaire verhuurbureaus kunnen voortaan sneller en makkelijker sociale huurwoningen doorverhuren aan arbeidsmigranten. De daarvoor benodigde inkomensverantwoording mag voortaan ook achteraf waar die voorheen altijd vooraf moest vanwege de Europese inkomensregeling. Hierdoor vermindert de administratieve druk voor de betrokken partijen.

Administratieve rompslomp
Arbeidsmigranten die in Nederland aan het werk gaan vinden meestal een corporatiewoning via een intermediair verhuurbureau. Die plaatst meestal meerdere arbeidsmigranten per woning. Vooraf moet dat bureau het inkomen van de arbeidsmigrant toetsen. Dat kost veel tijd en levert administratieve rompslomp voor de werkgever. Dat terwijl een arbeidsmigrant doorgaans korte tijd in Nederland werkt. Vanaf 2015 mag verantwoording achteraf gebeuren. Voorwaarde is dat de intermediaire verhuurder beschikt over een keurmerk van de Stichting normering flexwonen.

Versterkte samenwerking
Aedes en de Haagse corporaties Staedion en Haag Wonen maakten zich de afgelopen anderhalf jaar hard voor deze regeling. De verwachting is dat de wijziging leidt tot een versterkte samenwerking tussen corporaties en intermediaire verhuurbureaus.