Download Handreiking Warmtenetten 2020

Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar die kan worden gebruikt om huizen en andere gebouwen te verwarmen. Via een warmtenet kunnen hele straten en wijken aardgasvrij worden gemaakt. Hiervoor zijn wel aanpassingen in de woning nodig. Ook moeten woningcorporaties en warmteleveranciers goede afspraken maken over aansluiting op warmtenetten.

Nederland moet in 2030 minimaal 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990 en voor 2050 moet die uitstoot met 95 procent gedaald zijn. In het klimaatakkoord zijn hier afspraken over gemaakt.

De Nederlandse woningcorporaties hebben afgesproken om in het project de Startmotor de komende vier jaar minimaal 100.000 woningen versneld van het aardgas af te halen. Dat gebeurt via twee routes: gecoördineerde aansluitingen op warmtenetten én gezamenlijke uitvraag van warmtepompen en isolatie.

De Handreiking Warmtenetten heeft als hoofddoel om woningcorporaties wegwijs te maken in het te volgen traject om bestaande woningen aan te sluiten op een warmtenet, en om de verschillende partijen die daarbij nodig zijn elkaar beter te laten begrijpen. De handreiking is zo opgesteld dat deze ook voor andere partijen die bij aansluiten op een warmtenet betrokken zijn, een nuttige tool kan zijn.

De Handreiking Warmtenetten maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om woningen aan te sluiten op een warmtenet. Deze handreiking is naar aanleiding van wijziging van de warmtewet per 1 juli 2019 herzien. De handreiking gaat niét in de afspraken van het Startmotorkader. Die worden besproken in de Toelichting bij het Startmotorkader.

Download de Handreiking Warmtenetten 2020