Woningcorporaties vragen minister om uitleg verhuurderheffing

De 200 woningcorporaties die bezwaar maken tegen de verhuurderheffing hebben minister Van Veldhoven (BZK) opnieuw om aandacht gevraagd voor hun bezwaarschrift. Zij vragen de minister om uitleg waarom corporaties geld van de huurders aan verhuurderheffing moeten uitgeven.

De corporaties dienden in oktober 2019 bezwaar in bij de Belastingdienst tegen de verhuurderheffing. De Tweede Kamer vroeg de minister om een reactie op de bezwaren van woningcorporaties, maar zij verwees naar de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op haar beurt laten weten dat zij zich niet bevoegd acht voor een oordeel over de ‘principiële grieven’ van de corporaties.

Wat is doel verhuurderheffing?

Reden voor Hester van Buren (Rochdale) en Stefan van Schaik (Wooncompagnie) om namens alle bezwaarmakende corporaties de minister om opheldering te vragen. De beide bestuurders hebben drie vragen aan de minister:

  1. Wat is het doel van de verhuurderheffing?
  2. Hoe verhoudt de verhuurderheffing zich tot de wettelijke bepaling dat volkshuisvestingsgeld voor dat doel behouden moet blijven?
  3. Kunt u inhoudelijke reactie geven op het bezwaarschrift?

Hun brief hebben zij openbaar gemaakt via Twitter.

Woningwet

De briefschrijvers vinden de verhuurderheffing indruisen tegen de Woningwet, omdat die stelt dat geld voor volkshuisvesting ook voor dat doel beschikbaar moet blijven. Dat geld is volgens de briefschrijvers cruciaal voor de sociale huursector. Het betekent dat corporaties kunnen investeren in betaalbare goede huurwoningen voor nu en in de toekomst. ‘Het is goed dat er een wet is die voorkomt dat het in stenen opgeslagen vermogen van de sociale huurvoorraad verdwijnt op een manier waar we later spijt van krijgen’, aldus de corporaties.

Het zorgen voor goede en betaalbare huizen voor de allerarmsten is volgens de corporaties niet meer mogelijk als de verhuurderheffing blijft stijgen.

De corporaties zijn bang voor een uitholling van de ‘sector waar we met zijn allen trots op zijn’. Onbegrijpelijk, vinden de corporaties. ‘Ook omdat we eigenlijk geen idee hebben waarom er een verhuurderheffing is’.

Zie ook: Woningcorporaties staan op tegen woningnood