Wet- en regelgeving

Meer mogelijkheden korting verhuurderheffing

Woningcorporaties kunnen vanaf 2017 op meer manieren korting krijgen op de verhuurderheffing. Daardoor gaat het tarief van de heffing wel omhoog. De minister publiceerde het wijzigingsvoorstel donderdag 22 september 2016, naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing in juni.

Behandeling
Het is niet zeker dat de Tweede en Eerste Kamer al voor 2017 aan behandeling van de wet toekomen. Wel zullen de heffingskortingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 gelden, zodra de wet is aangenomen.

Korting goedkope nieuwbouw
Woningcorporaties krijgen korting op de heffing als zij goedkope woningen bouwen (met een huur onder de eerste aftoppingsgrens van 586,68 euro in 2016). Voor nieuwbouwwoningen in schaarstegebieden (de tien COROP-gebieden in Nederland met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van huur- en koopwoningen gezamenlijk) geldt een aftrek van 20.000 euro, in overige gebieden een aftrek van 10.000 euro. Deze heffingsvermindering geldt voor vijf jaar. In 2023 zal het heffingspercentage daarom weer omlaag gaan naar 0,543 procent van de WOZ-waarde.

Krimpgebieden en Rotterdam-Zuid
De heffingskorting voor sloop en samenvoeging van woningen in Rotterdam-Zuid en krimpgebieden gaat omhoog van 15.000 euro naar 25.000 euro. De lijst met krimpgebieden waarvoor de heffingskorting geldt, wordt uitgebreid met de nieuw aangewezen krimpgebieden Achterhoek en Noordoost-Friesland. Ook krijgen woningcorporaties in krimpgebieden vijf jaar vrijstelling van de verhuurderheffing van particuliere woningen die zij kopen. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: de aan te kopen woningen moeten zitten in een complex waar de corporatie al woningen in bezit heeft.

Verhoging heffingsvrije voet
De zogeheten ‘heffingsvrije voet’ gaat van 10 naar 25 woningen. Dit betekent dat verhuurders over de eerste 25 woningen in hun bezit geen verhuurderheffing hoeven te betalen. Deze maatregel heeft vooral effect op kleinere, met name particuliere verhuurders. Ook een aantal van de ‘hofjes’ profiteren hiervan.

Tarief
Om deze kortingen te kunnen bieden, gaat het tarief van de heffing uiteindelijk omhoog van 0,536 (het tarief voor 2017 dat nu in de wet staat) naar 0,569 procent van WOZ-waarde. Corporaties betalen de kortingen dus uiteindelijk zelf.