Feiten & Cijfers

Verhuurderheffing: tarieven, heffingsverminderingen en bedragen tot 2023

Het bedrag dat woningcorporaties aan verhuurderheffing moeten betalen loopt de komende jaren verder op. In dit artikel een overzicht van de tarieven, kortingen en vrijstellingen.

De Tweede Kamer nam eind december 2016 een wetswijziging aan met onder meer uitbreiding van de kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing. De belangrijkste daarvan is dat alle woningcorporaties vanaf 1 januari 2017 korting kunnen krijgen op de verhuurderheffing voor nieuwbouwwoningen met een maandhuur onder de eerste aftoppingsgrens (597,30 euro in 2018). Er was al een korting op de sloop en (ver-)bouw van woningen in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid en op transformatie van gebouwen.

Nieuwbouw
Voor de bouw van huurwoningen met een huur onder de eerste aftoppingsgrens geldt vanaf 2017 een korting op de verhuurderheffing van 10.000 euro per gebouwde woning (bij een minimale investering van 25.000 euro). Voor Rotterdam-Zuid en schaarstegebieden gelden andere bedragen. In Rotterdam-Zuid geldt 35.000 euro korting per woning bij een minimale investering van 87.500 en in schaarstegebieden geldt een korting van 20.000 per woning bij een investering vanaf 50.000 euro.

Heffingsvermindering aanvragen kan online bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO rekent tot investeringen: bouwkosten (volgens de norm NEN2699), aankoop en gebruiksrechten van grond en 'infrastructurele voorzieningen voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de woningen'. Als corporaties een aanvraag indienen voor een project, moet er al een bouwvergunning zijn of een brief van het bevoegd gezag (meestal de gemeente) met een verklaring dat de bouwvergunning verstrekt wordt.

De RVO maakte een factsheet (rechts op deze pagina te downloaden) waarin alle kortingen op een rijtje staan. Het loket voor aanvragen voor de heffingskorting opent 1 april 2017. Op de website van RVO staat meer informatie over het aanvraagproces.

De overige aanpassingen (veelal per 2018):

  • Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (waar de WOZ-waarden van woningen fors stijgen) worden ontzien. Verhuurders hoeven geen heffing te betalen over het gedeelte van de WOZ-waarde van een woning boven 250.000 euro.
  • De kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019.
  • Over de eerste 50 woningen hoeft geen verhuurderheffing te worden betaald.
  • Vrijstelling van de heffing voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning.
  • Vrijstelling van de heffing voor Rijksmonumenten.

Tarieven
Door de wijzigingen gaat het totale tarief van de heffing omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning.

In onderstaande tabel is te lezen welk percentage van de WOZ-waarde van een corporatiewoning per jaar naar de schatkist gaat, hoeveel corporaties in totaal aan verhuurderheffing betalen en hoeveel euro per woning per maand. Ook de mogelijkheden voor korting op de heffing staan in de tabel. De berekeningen zijn indicatief en uiteraard onder voorbehoud van politieke ontwikkelingen, wijzigingen gedurende deze periode zijn zeer waarschijnlijk.

Jaar Tarief percentage WOZ Omschrijving heffingsverminderingen Geraamde netto bijdrage corporaties in miljard euro Heffing in gemiddeld maandelijks bedrag per huurwoning in euro
2014 0,381 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,1 40
2015 0,449 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,2 43
2016 0,491 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transormatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,3 47
2017 0,536 Vrijstelling 10 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,6 58
2018 0,591 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, kortingsregeling transformatie beperkt tot 1e aftopping, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,6 58
2019 0,591 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, kortingsregeling transformatie beperkt tot 1e aftopping, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,7 62
2020 0,592 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,7 62
2021 0,592 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,7 62
2022 0,593 Vrijstelling 50 woningen, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,8 65
2023 0,567 Vrijstelling 50 woningen, vrijstelling Rijksmonumenten, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000. 1,8 65

* Totaalbedragen onder ‘geraamde netto bijdrage corporaties’ betreft uitsluitend de bijdrage van woningcorporaties, niet van andere verhuurders.
** Dit alles is onder voorbehoud politieke ontwikkelingen, wijzigingen zijn zeer waarschijnlijk.
*** Het ministerie van Financiën heeft vooralsnog 2,1 miljard euro ingeboekt in 2018 voor alle verhuurders samen, hetgeen een verdere verhoging zou betekenen.
**** Berekeningen zijn benaderingen en indicatief.