Feiten & Cijfers

Verhuurderheffing: tarieven en bedragen tot 2023

Het bedrag dat woningcorporaties aan verhuurderheffing moeten betalen loopt de komende jaren verder op.

In onderstaande tabel is te lezen welk percentage van de WOZ-waarde van een corporatiewoning per jaar naar de schatkist gaat, hoeveel corporaties in totaal aan verhuurderheffing betalen en hoeveel euro per woning per maand. Ook de mogelijkheden voor korting op de heffing staan in de tabel. De berekeningen zijn indicatief en uiteraard onder voorbehoud van politieke ontwikkelingen, wijzigingen gedurende deze periode zijn zeer waarschijnlijk.

Jaar Tarief percentage WOZ Omschrijving heffingsverminderingen Geraamde netto bijdrage corporaties in miljard euro Heffing in gemiddeld maandelijks bedrag per huurwoning in euro
2014 0,381 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,1 40
2015 0,449 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,2 43
2016 0,491 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transormatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,3 47
2017 0,543 Vrijstelling 10 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,6 58
2018 0,591 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, kortingsregeling transformatie beperkt tot 1e aftopping, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,6 58
2019 0,591 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,7 62
2020 0,592 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,7 62
2021 0,592 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,7 62
2022 0,593 Vrijstelling 50 woningen, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,8 65
2023 0,567 Vrijstelling 50 woningen, vrijstelling Rijksmonumenten, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000. 1,8 65

* Totaalbedragen onder ‘geraamde netto bijdrage corporaties’ betreft uitsluitend de bijdrage van woningcorporaties, niet van andere verhuurders.
** Dit alles is onder voorbehoud politieke ontwikkelingen, wijzigingen zijn zeer waarschijnlijk.
*** Het ministerie van Financiën heeft vooralsnog 2,1 miljard euro ingeboekt in 2018 voor alle verhuurders samen, hetgeen een verdere verhoging zou betekenen.
**** Berekeningen zijn benaderingen en indicatief.