Feiten & Cijfers

Verhuurderheffing: tarieven, heffingsverminderingen en bedragen tot 2023

Het bedrag dat woningcorporaties aan verhuurderheffing moeten betalen loopt de komende jaren verder op. In dit artikel een overzicht van de tarieven, kortingen en vrijstellingen.

De Tweede Kamer nam eind december 2016 een wetswijziging aan met onder meer uitbreiding van de kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing. De belangrijkste daarvan is dat woningcorporaties vanaf 1 januari 2017 ook korting kunnen krijgen op de verhuurderheffing voor nieuwbouwwoningen die onder de aftoppingsgrens worden verhuurd. Er was al een korting op de bouw van woningen in krimpgebieden en Rotterdamp-Zuid.

De overige aanpassingen:

  • Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (waar de WOZ-waarden van woningen fors stijgen) worden ontzien. Verhuurders hoeven geen heffing te betalen over het gedeelte van de WOZ-waarde van een woning boven 250.000 euro.
  • De kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019.
  • Over de eerste 50 woningen hoeft geen verhuurderheffing te worden betaald.
  • Vrijstelling van de heffing voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning.
  • Vrijstelling van de heffing voor Rijksmonumenten.

Tarieven
Door de wijzigingen gaat het totale tarief van de heffing omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning.

In onderstaande tabel is te lezen welk percentage van de WOZ-waarde van een corporatiewoning per jaar naar de schatkist gaat, hoeveel corporaties in totaal aan verhuurderheffing betalen en hoeveel euro per woning per maand. Ook de mogelijkheden voor korting op de heffing staan in de tabel. De berekeningen zijn indicatief en uiteraard onder voorbehoud van politieke ontwikkelingen, wijzigingen gedurende deze periode zijn zeer waarschijnlijk.

Jaar Tarief percentage WOZ Omschrijving heffingsverminderingen Geraamde netto bijdrage corporaties in miljard euro Heffing in gemiddeld maandelijks bedrag per huurwoning in euro
2014 0,381 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,1 40
2015 0,449 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,2 43
2016 0,491 Vrijstelling 10 woningen, kortingsregeling transormatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,3 47
2017 0,543 Vrijstelling 10 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, kortingsregeling transformatie, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,6 58
2018 0,591 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, kortingsregeling transformatie beperkt tot 1e aftopping, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,6 58
2019 0,591 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten, krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. 1,7 62
2020 0,592 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,7 62
2021 0,592 Vrijstelling 50 woningen, korting nieuwbouw onder aftopping, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling aankoop krimpgebieden, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,7 62
2022 0,593 Vrijstelling 50 woningen, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000, vrijstelling Rijksmonumenten. 1,8 65
2023 0,567 Vrijstelling 50 woningen, vrijstelling Rijksmonumenten, geen heffing boven WOZ-deel boven 250.000. 1,8 65

* Totaalbedragen onder ‘geraamde netto bijdrage corporaties’ betreft uitsluitend de bijdrage van woningcorporaties, niet van andere verhuurders.
** Dit alles is onder voorbehoud politieke ontwikkelingen, wijzigingen zijn zeer waarschijnlijk.
*** Het ministerie van Financiën heeft vooralsnog 2,1 miljard euro ingeboekt in 2018 voor alle verhuurders samen, hetgeen een verdere verhoging zou betekenen.
**** Berekeningen zijn benaderingen en indicatief.