Wet- en Regelgeving

Tweede Kamer wil meer uitzonderingen verhuurderheffing

De Tweede Kamer kan zich over het algemeen goed vinden in de wijzigingsvoorstellen voor de verhuurderheffing, de belasting die woningcorporaties moeten betalen over sociale huurwoningen. Wel willen Kamerleden meer kortingen op de heffing. De minister voelt daar vooralsnog weinig voor, bleek tijdens het debat op 14 december 2016.

Er komen vanaf 1 januari 2017 onder meer heffingsverminderingen voor goedkopere nieuwbouwwoningen. Ook hoeven verhuurders pas heffing te betalen als ze meer dan 25 woningen hebben (tot nu toe lag de grens op 10 woningen). 

Dit naar aanleiding van de evaluatie van de heffing, die in 2013 werd ingevoerd. Kamerleden kunnen zich vinden in de nieuwe regels, hoewel meerdere fracties er wel bezwaar tegen hebben dat het meestal om een ‘sigaar uit eigen doos’ gaat. Om de kortingen te bekostigen, gaat immers het belastingtarief voor alle woningcorporaties omhoog.

Veel partijen willen na de verkiezingen met een nieuw kabinet opnieuw naar de verhuurderheffing kijken. ‘De vraag is niet meer of de heffing wordt afgeschaft, maar wanneer’, zei Farshad Bashir (SP). ‘Wanneer wordt de heffing omgezet in een investeringsagenda?’

Extra kortingen
Andere Kamerleden kwamen met voorstellen om de aftrekmogelijkheden uit te breiden. De PvdA en Kamerlid Van Vliet willen dat woningcorporaties in krimpgebieden moeilijk verkoopbare woningen van particulieren kunnen overkopen om ze als sociale huurwoning te verhuren, zonder daar heffing voor te moeten betalen. 

Het CDA stelde voor om de hogere heffingskorting voor nieuwbouw ook te laten gelden voor de woningmarktregio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam, omdat de investeringsruimte van woningcorporaties daar beperkt is. Linda Voortman (GroenLinks) wil de heffingsvermindering voor transformatie verlengen. Ook wil zij een heffingskorting voor woningen die zeer energiezuinig gerenoveerd worden.

Financiële dekking
De minister gaf aan weinig voor dit soort uitzonderingen te voelen. Volgens hem is er geen financiële dekking voor deze voorstellen en wordt de heffingsvermindering op deze manier bovendien (te veel) afhankelijk van keuzes van woningcorporaties. Mocht er in de Tweede Kamer toch een meerderheid zijn voor bepaalde voorstellen, komt de minister met een nota van wijziging.

Daarin zal hij het tarief voor de heffing ophogen, zodat de wijzigingen ook financiële dekking hebben. Mogelijk willen Kamerleden hier dan nog verder over debatteren. 

Grondslag heffing
De heffing die woningcorporaties moeten betalen is een bepaald percentage van de WOZ-waarde van hun woningen. Omdat de WOZ-waarde in bepaalde gebieden in Nederland snel stijgt, stelt de PvdA voor om de grondslag van de heffing te bevriezen per 1 januari 2016. Volgens de minister is dat voor de Belastingdienst echter onuitvoerbaar. Hij komt de komende week met een voorstel om aan de zorg van de PvdA tegemoet te komen. Eén optie is om de hoogte van de korting voor nieuwbouw in schaarstegebieden (in het wetsvoorstel 20.000 euro per woning) te verhogen.

Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer nog voor het kerstreces stemt over de wijzigingen in de Wet Verhuurderheffing.