Wet- en Regelgeving

Aedes: 'Verhuurderheffing steeds meer corporatieheffing'

Minister Blok kan instemmen met sommige voorstellen van Kamerleden voor kortingsregelingen op de verhuurderheffing. Wel blijft hij erbij dat andere corporaties op moeten draaien voor iedere korting. Blok schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer op 19 december 2016. Aedes heeft zich altijd tegen dit automatisme verzet. Ook moet Aedes helaas vaststellen dat corporaties een steeds groter deel van de heffing betalen en particuliere verhuurders een kleiner.  Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer nog voor het kerstreces over de voorstellen stemt.

Minder heffing bij hoge WOZ-waarden
Eén van de verzoeken van Tweede Kamerleden is dat corporaties worden ontzien in regio’s met een gespannen woningmarkt. Daar hebben woningen hoge WOZ-waarden, die leiden tot een hoge heffing. De Belastingdienst kan dat met ingang van 2018 uitvoeren door de heffingsgrondslag per woning aan een maximum te binden. Als de WOZ-waarde van een huis hoger ligt, dan wordt voor de heffing toch uitgegaan van het maximumbedrag. Bij een maximum van 250.000 euro gaat het om ongeveer 3 procent van alle woningen en een korting van totaal zo’n 30 miljoen. Als de Tweede Kamer dit voorstelt (via een amendement), dan zal Blok zich daar niet tegen verzetten. Die 30 miljoen moeten alle andere corporaties dan opbrengen via een kleine verhoging van het tarief.

Heffing vanaf 51 woningen
Een ander voorstel is om verhuurders met minder dan 51 woningen vrij te stellen van de heffing. De zogeheten ‘heffingsvrije voet’ is nu 10 woningen, Blok had voorgesteld die naar 25 te brengen. Verhoging naar 50 betekent dat nog eens 650 verhuurders vrijgesteld worden van de heffing, wat 23 miljoen minder opbrengsten betekent. Blok ziet geen bezwaar als dat bedrag gecompenseerd wordt. Overigens zullen die 650 verhuurders voornamelijk particuliere partijen zijn, terwijl de rekening vooral bij corporaties terechtkomt.

Transformatie
Blok kan ook instemmen met het voorstel om de kortingsregeling voor transformatie van gebouwen tot woningen te verlengen tot in ieder geval 2019. Blok wil het geld daarvoor halen uit het al beschikbare budget voor de heffingsverminderingen.

Verhuurderheffing steeds meer corporatieheffing
Aedes is er altijd tegen geweest dat kortingen door andere corporaties opgebracht moeten worden. Dit is financieel niet noodzakelijk: de totaalopbrengst van de heffing blijft door gestegen WOZ-waarden intact. Daar komt bij dat particuliere verhuurders inmiddels veel woningen hebben onttrokken aan de sociale voorraad, bijvoorbeeld door ze naar de vrije sector te brengen. Daardoor komt een steeds groter deel van de rekening bij woningcorporaties te liggen. De verhoging van de heffingsvrije voet versterkt dat nog eens.