Nieuws

Kortingen verhuurderheffing stoppen per 1 juli 2018

Woningcorporaties kunnen na 1 juli 2018 voorlopig geen aanvragen meer indienen voor een korting op de verhuurderheffing. Het beschikbare budget van bijna 700 miljoen euro is sneller uitgeput dan verwacht. Het is mogelijk dat er later nieuwe kortingsregelingen komen of dat de bestaande regelingen weer opengesteld worden, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer.

Woningcorporaties kunnen korting op de te betalen verhuurderheffing krijgen als zij investeringen doen in: 
1.    nieuwbouw van betaalbare huurwoningen
2.    transformatie van panden tot huurwoningen
3.    sloop van huurwoningen in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid
4.    verbouw van huurwoningen in Rotterdam-Zuid. 
Voor de kortingen is 698,5 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is door voorlopige toekenningen sneller bereikt dan verwacht. Daarom zet minister Ollongren per 1 juli 2018 de heffingsverminderingen stop. Dat heeft geen effect op de aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

Meer nieuwbouw
Het gebruik van de regeling laat zien dat woningcorporaties weer meer bouwen en renoveren. In veel gemeenten is er een tekort aan betaalbare huurwoningen en de verduurzamingsopgave is groot. Corporaties spraken in de Woonagenda af hun jaarlijkse nieuwbouwproductie op te voeren naar 34.000 sociale huurwoningen. 

Geen echte korting
Aedes heeft gemengde gevoelens bij het stopzetten van de kortingsregeling. Enerzijds juicht Aedes het toe dat corporaties worden gesteund bij hun investeringen in nieuwbouw en in verbetering van de woningvoorraad. Dat is hard nodig. Aan de andere kant is Aedes er altijd tegen geweest dat de financiering van de kortingen die corporaties kunnen krijgen verloopt via verhoging van de verhuurderheffing. De korting komt zodoende voor rekening van andere corporaties. Aedes beschouwt de huidige regelingen daarom niet als echte kortingen.