#ikwileenhuis: ‘De wooncrisis gaat over mensen, niet cijfers’

Huurders en woningcorporaties vragen Kamerleden om de wooncrisis aan te pakken. Voorafgaand aan het woondebat in de Tweede Kamer op 11 november 2019 boden zij de parlementariërs een bundel aan met persoonlijke verhalen van mensen op zoek naar een huis.

Hester van Buren, bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale: ‘De wooncrisis gaat over mensen, niet over cijfers. Stop de verhuurderheffing, zodat wij kunnen investeren in wonen.’ Van Buren is blij met de succesvolle actie. ‘De wooncrisis leeft. Voor huurders en corporaties is het de dagelijkse praktijk. Maar ook de aandacht van politiek en pers laat dat zien.’

De bijna 600 verhalen zijn ook te zien en te lezen op wooncrisis.nl. Zo’n 200 woningcorporaties en de Woonbond voeren sinds oktober actie tegen de woningnood. Aedes ondersteunt deze actie. Corporaties maken principieel bezwaar tegen de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen. Met #ikwileenhuis vragen huurders en corporaties tegelijkertijd op social media aandacht voor woningzoekenden die geen enkel zicht op een huis hebben.

Verhuurderheffing

De actievoerende corporaties willen dat politiek Den Haag de verhuurderheffing afschaft of tenminste de opbrengst van deze belasting investeert in de volkshuisvesting. 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten – geld van huurders – gaat nu rechtstreeks naar de staatskas. Hiermee kunnen corporaties juist nieuwe betaalbare huizen bouwen en woningen onderhouden en verduurzamen. Wat ooit een crisismaatregel was om de Rijksbegroting op orde te krijgen, is nu een grote belemmering bij nieuwbouw.