Hogere verhuurderheffing in gespannen woningmarkten

De maximum WOZ-waarde van huizen waarover verhuurders verhuurderheffing moeten betalen is met ingang van 2019 verhoogd van 250.000 naar 270.000 euro. Dat heeft het ministerie van BZK op 14 december 2018 gepubliceerd. Woningcorporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt en hoge WOZ-waarden betalen daardoor meer verhuurderheffing.

Het is niet duidelijk hoeveel extra verhuurderheffing alle woningcorporaties moeten betalen door de verhoging. De maatregel heeft vooral impact in stedelijke gebieden met grote opgaven. Voor corporaties in bijvoorbeeld Amsterdam betekent het een lastenverhoging van 7 miljoen euro, stelt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Minder investeringen in krapteregio’s
De timing van de, weliswaar eerder vastgelegde, indexatie is zeer ongelukkig: het staat haaks op het woningmarktbeleid van het moment. Het leidt tot hogere belasting en dus minder investeringscapaciteit voor woningcorporaties, juist in krapteregio’s waar de grootste behoefte is aan nieuwbouwwoningen. Minister Ollongren van Wonen is in gesprek met de vijf grootste krapteregio’s over Woondeals die tot extra nieuwbouw moeten leiden (metropoolregio Amsterdam, metropoolregio Rotterdam-Den Haag, regio Utrecht, regio Eindhoven en stad Groningen). Een lastenverhoging voor deze kraptegebieden staat hier haaks op.

Aedes: ‘Verhoging nu zeer onverstandig’
Aedes vindt het zeer onverstandig van het kabinet om deze indexering nu toe te passen. Om meer investeringen van corporaties mogelijk te maken is het juist belangrijk dat het oplopen van de belastingen stopt. De toenemende belastingdruk is niet te rijmen met de opgaven die dit kabinet bij corporaties neerlegt op het gebied van betaalbaarheid, nieuwbouw en verduurzaming.