Wet- en Regelgeving

Definitief tarief verhuurderheffing 2017

Het tarief voor de verhuurderheffing in 2017 wordt toch 0,536 procent van de WOZ-waarde van een woning. Dat blijkt uit een bericht op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingswet
Het was de bedoeling dat het tarief van de heffing in 2017 zou worden verhoogd naar 0,543 procent. Zo stond het in de Wijzigingswet die de Tweede Kamer in december 2016 aannam. De Eerste Kamer stemde echter pas eind januari in met de wet. Het tarief wordt echter niet met terugwerkende kracht verhoogd, zoals is vastgelegd in het besluit tot inwerkingtreding. Zodoende hanteert de Belastingdienst het eerder vastgesteld percentage van 0,536 procent. 

Stijging komende jaren
Overigens zal het percentage in 2018, zoals eerder vastgesteld, wel stijgen naar 0,591 procent van de WOZ-waarde. In de jaren daarna stijgt het percentage verder, waarna het in 2023 weer daalt tot 0,567 procent. 

Stijging WOZ betekent stijging heffing
Het percentage is dus lager en dat geldt ook voor het aantal heffingsplichtige woningen, vooral van particuliere verhuurders. Toch neemt het bedrag dat corporaties aan verhuurderheffing betalen naar alle waarschijnlijkheid toe. Reden daarvan is dat de WOZ-waarden sneller stijgen dan geraamd. Hierdoor zal de opbrengst voor de overheid naar verwachting ook hoger zijn dan eerder geraamd. Aedes hamert er al langer op dat de stijging van de WOZ-waarden leidt tot een hogere opbrengst van de verhuurderheffing, ook zonder verhoging van het percentage.