Andere partijen steunen verzet Aedes, VNG en Woonbond

Update

Veel partijen sluiten zich aan bij het pleidooi van Aedes, VNG en Woonbond om de belasting op sociale huurwoningen af te schaffen. In dit artikel een overzicht.

NRP: 'Besteed heffing aan energiebesparing'
NRP, platform voor transformatie en renovatie, steunt het verzet tegen de verhuurderheffing. De werkgroep NRP Spaar het klimaat stuurde de Tweede Kamer begin oktober een brief om de heffing om te zetten in investeringen in energiebesparing. 'Is het niet voor de hand liggend dat u de opbrengsten van de verhuurderheffing gaat inbrengen voor het energetisch renoveren van huurwoningen? Door de werkgelegenheid en omzet in deze markt, zal als inverdieneffect bij het ministerie van Financiën voldoende inkomsten worden gegenereerd voor de staatsfinanciën.'
>> Website van NRP

FNV: ‘Stop de verhuurdersheffing’
De FNV wil dat het kabinet een einde maakt aan de verhuurdersheffing. Dat schrijft de vakbond op haar website. ‘De miljarden die woningcorporaties via de verhuurdersheffing moeten afdragen aan de overheid, gaan ten koste van de koopkracht van mensen en belemmeren investeringen in de bouw en het energie-neutraal maken van de sociale huursector.’ De FNV roept politieke partijen op in hun verkiezingsprogramma’s een einde te maken aan de heffing.

Bouwend Nederland: ‘Investeringen in bouw lopen terug door heffing’
Bouwend Nederland ziet investeringen van woningcorporaties sinds de invoering van de heffing fors teruglopen, schrijft de branchevereniging op haar website. ‘Gemeenten en corporaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk afspraken maken over noodzakelijke investeringen in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Bouwend Nederland juicht het toe als daaraan een extra impuls kan worden gegeven 

Werkgeversorganisaties: 'Enorme bouwopgave voor huurmarkt'
VNO-NCW en MKB-Nederland snappen de kritiek van Aedes, VNG en de Woonbond op de heffing. Volgens de ondernemingsorganisaties moet er nu juist vooral flink gebouwd, gerenoveerd en in verduurzaming geïnvesteerd worden in de huurmarkt. 'Mede onder invloed van de verhuurderheffing is het aantal gerealiseerde nieuwgebouwde sociale huurwoningen alleen al in 2014, ten opzichte van 2013, met maar liefst ruim 40 procent gedaald. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hebben corporaties daarnaast door de heffing minder middelen om de duurzaamheidsdoelen uit het SER Energieakkoord te halen.'
>> Lees de volledige reactie op de website van VNO-NCW

SP: ‘Verhuurdersheffing funest voor sociale huursector’
Volgens de SP gaat de verhuurdersheffing ten koste van de huurders en moet de belasting daarom zo snel mogelijk van tafel. ‘De verhuurdersheffing is een domme kortetermijnmaatregel, bedacht om de staatskas te vullen. De huidige en de toekomstige huurders betalen een er een hoge prijs voor. Gebruik de heffing om te investeren, zodat huurhuizen beter en milieuvriendelijker worden en wachtlijsten verdwijnen.’
>> Lees de volledige reactie op de website van SP

Federatie Opvang: ‘Investeringen voor mensen uit opvang nodig’
De lasten van de verhuurdersheffing komen vooral terecht bij huurders met een laag inkomen, schrijft de Federatie Opvang in een reactie. ‘Ook instellingen voor opvang en beschermd wonen krijgen de heffing doorberekend over de corporatiewoningen die zij aan cliënten in gebruik geven. Er is een enorme verstopping van de opvang en beschermd wonen en onnodig lange verblijftijd. Wij pleiten al langere tijd voor investeringen in meer woningen voor mensen die een opvang- of zorginstelling moeten verlaten.’
>> Lees de volledige reactie op de website van Federatie Opvang

PCOB: ‘Huurwoningen moeten betaalbaar blijven voor ouderen’
De PCOB (belangenvereniging voor ouderen) steunt de oproep van Aedes, VNG en Woonbond om de nadelige effecten van de verhuurdersheffing tegen te gaan. ‘De miljarden die woningcorporaties via de heffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector.’

Gemeente Amsterdam: ‘Jaarlijks lopen we 170 miljoen euro aan investeringen mis’
Door de verhuurdersheffing mist Amsterdam de mogelijkheid om grote stappen te zetten op het vlak van betaalbaarheid, energiebesparing en woningkwaliteit, schreef de gemeente Amsterdam begin juni in een brief aan de Tweede Kamer. De Amsterdamse verhuurders betalen jaarlijks 170 miljoen euro aan heffing. De gemeente zet in de brief op een rijtje wat met dat geld kan worden gedaan, waaronder 4.250 nieuwe woningen bouwen, 49.000 huishoudens aansluiten op stadswarmte en 13.600 huishoudens die 50 euro per maand minder huur hoeven te betalen.