Nieuws

Reactie andere partijen op Rijksbegroting

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2019? Aedes maakte onderstand overzicht. 

Bouwend Nederland: ‘Het echte werk komt nog’
Het gaat goed met de economie, stelt Bouwend Nederland. Volgens de brancheorganisatie is het goed dat de corporaties 100 miljoen euro krijgen via een extra korting op de verhuurderheffing. Dat verlicht de negatieve gevolgen van de ATAD-richtlijn op de belastingdruk van corporaties. Maar het is slechts een deel van het bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsambities in het Klimaatakkoord. 
>> Lees het hele persbericht 

UNETO-VNI: ‘Van denken naar doen’
De installatiebranche rekent erop dat het kabinet er alles aan blijft doen om het enthousiasme voor de energietransitie vast te houden. ‘Juist in deze fase kunnen extra investeringen het smeermiddel zijn om de verduurzaming van gebouwen, woningen, infrastructuur en industrie extra vaart te geven’, stelt UNETO-VNI. ‘De korting van 100 miljoen euro die woningcorporaties krijgen op de verhuurderheffing is een eerste stap. Maar er is meer nodig.’
>> Lees het hele persbericht

VNO-NCW: ‘Sterke Miljoenennota vraagt om een ondernemend vervolg’
Werkgeversorganisatie VNO-NCW is overwegend tevreden: de Rijksbegroting is ‘boekhoudkundig een pronkstuk’. De extra investeringen zijn veelal niet voldoende om het vastlopen van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het OV en andere infrastructuur op termijn te voorkomen. Nu is het alleen nog zaak te zorgen voor een ondernemend vervolg. ‘Zo’n ondernemende aanpak is ook essentieel voor het slagen van het Klimaatakkoord.’ 
>> Lees het hele persbericht 

Woonbond: ‘Kabinet verhoogt zware heffingen sociale huursector’
De Woonbond vindt het ‘ronduit teleurstellend’ dat het kabinet onvoldoende geld uittrekt voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw en voor betaalbare woonlasten voor huurders. De verhuurderheffing blijft hoog en de invoering van de ATAD zorgt ervoor dat de vennootschapsbelasting voor corporaties omhoog gaat. ‘Het kabinet vraagt aan de ene kant meer maatschappelijke inzet, en aan de andere kant knijpen ze de sociale huursector extra uit, ten koste van huurders en woningzoekenden.’ De Woonbond benadrukt verder dat een brede sociale huursector nodig is om te zorgen dat ook middeninkomens betaalbaar kunnen wonen.
>> Lees het hele persbericht 

Nibud: ‘Koopkrachtplaatjes grillig’
De koopkrachtplaatjes laten een grillig beeld zien. De verschillen lopen uiteen van -0,9 tot +2,8 procent. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota. Werkenden met een modaal inkomen gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht stijgt veelal met minder dan 1 procent. 
>> Lees het hele persbericht 

OnderhoudNL: 'Kostenstijging remt groei'
‘De Nederlandse economie ontwikkelt zich goed, maar de marges in onze branche staan nog steeds onder druk’, zegt OnderhoudNL. Ze zijn bezorgd over de gevolgen van de stijgende belastingdruk bij de corporaties. De vrees bestaat dat deze hun prestatieafspraken met gemeenten en huurders niet kunnen nakomen. 
>> Lees het hele persbericht 

ActiZ: ‘Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen’
Branchevereniging ActiZ is blij dat het kabinet langdurig blijft investeren in de zorg voor ouderen. Bijvoorbeeld met initiatieven om eenzaamheid onder thuiswonende ouderen tegen te gaan. De grootste opgave ligt in het stimuleren en mogelijk maken van het langer thuis wonen van ouderen. ActiZ benadrukt de noodzaak van samenwerking van rijksoverheid, gemeenten en woningcorporaties.
>> Lees het hele persbericht

Federatie Opvang: ‘Concrete acties nodig voor ondersteuning kwetsbaren in samenleving’
De Federatie Opvang roept het kabinet op gemeenten en corporaties te steunen met concrete maatregelen om te kunnen investeren in maatschappelijke ondersteuning en woningen voor de armste mensen. ‘Het kabinet neemt geen maatregelen die de bouw van betaalbare woningen, vooral voor eenpersoonshuishoudens, stimuleert. Integendeel, woningcorporaties krijgen te maken met nieuwe heffingen en verhoging van de BTW.’
>> Lees het hele persbericht 

CDA: ‘Voor vertrouwen is meer nodig dan economische cijfers’
Het CDA is tevreden dat het kabinet fors meer geld uittrekt voor betere zorg, meer veiligheid en goed onderwijs. ‘Door een verlaging van de belasting heeft bijna iedereen volgend jaar meer te besteden. En dat gaat iedereen ook echt merken.’ Het CDA wijst erop dat voor herstel van vertrouwen meer nodig is dan alleen economische cijfers. 
>> Lees het hele bericht 

ChristenUnie: ‘Goed nieuws voor sociale huurders én verhuurders’
De ChristenUnie is blij dat het kabinet woningcorporaties tegemoet komt door een verlaging van de verhuurderheffing met 100 miljoen euro. ‘Dat is goed nieuws voor sociale huurders én verhuurders.’ 
>> Lees het hele bericht

D66: ‘Werken gaat écht lonen’ 
D66 vindt het belangrijk dat de werkloosheid afneemt en de koopkracht toeneemt. ‘Het kabinet investeert fors extra in de wensen van D66: onderwijs en vergroening.’ 
Voor D66 staat 2019 in het teken van klimaat. ‘Radicaal vergroenen is een morele plicht en een economische buitenkans.’ 
>> Lees het hele bericht

GroenLinks: 'Keuze voor multinationals is verkeerd'
GroenLinks: ‘Alle mensen die bijvoorbeeld in de publieke sector werken, houden dit land draaiende. En nu het eindelijk goed gaat met de economie kiezen we er niet voor om hen maximaal te helpen. In plaats daarvan wordt er gekozen voor de multinationals en dat is verkeerd. Mensen verliezen het vertrouwen in de coalitie en in de politiek.’  
>> Lees het hele bericht

PVV: ‘Geef overschot terug aan de burger’
De PVV wil dat het kabinet het overschot ‘teruggeeft aan de burger’. De PVV vindt dat dit met de huidige plannen te weinig gebeurt. ‘Met een deel van het belastingoverschot kunnen de huren met 10 á 15 procent omlaag’, aldus de PVV.
>> Bekijk de reactie

SGP: ‘Nederlander mag merken dat het economisch goed gaat’
De economische groei en de stijgende koopkracht stemmen de SGP tot dankbaarheid. ‘Het is mooi dat we in deze tijden van voorspoed veel geld met elkaar weten te verdienen, maar ik vind het dan onlogisch dat we naar verhouding meer belasting en premies moeten afdragen’, aldus de SGP.
>> Lees het hele bericht

SP: ‘Veel mensen merken niet dat de crisis voorbij is’
‘Terwijl het kabinet jubelt dat de crisis voorbij is, merken veel mensen hier niets van’, stelt de SP. ‘De mooie beloftes vliegen ons om de oren, maar vooralsnog hebben mensen vooral de zekerheid dat de zorgpremie stijgt, de energierekening hoger wordt en de boodschappen meer gaan kosten.’
>> Lees het hele bericht

VVD: ‘De economie sprint vooruit’
De VVD denkt dat mensen gaan merken dat het beter gaat. ‘We zien de lonen stijgen en er is ruimte voor lastenverlichting’, zegt Mark Rutte. ‘Deze Prinsjesdag geeft weinig reden om te somberen; onze economie is vooruit aan het sprinten.’ 
>> Lees het hele bericht

Lees ook de reactie van Aedes op de Rijksbegroting