Reactie andere partijen op Rijksbegroting

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2020? Aedes maakte onderstaand overzicht. 

Bouwend Nederland is blij dat er extra geld beschikbaar komt voor woningbouw
Bouwend Nederland vraagt het kabinet de woningbouwcorporaties vier achtereenvolgende jaren met 250 miljoen euro te steunen, in plaats van 10 jaar lang met 100 miljoen euro. 100 miljoen is onvoldoende om de stijging van de verhuurdersheffing bij te benen. Bouwend Nederland mist maatregelen die effect hebben. Denk hierbij aan het aanwijzen van meer bouwlocaties, wegnemen van regeldruk en de centrale regie daarop.
>> Lees het hele persbericht

AFWC: ‘Erkenning wooncrisis is goed maar dit is geen lastenverlichting voor huurders en corporaties’
De plannen van het kabinet leiden niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders, stelt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Het kabinet wil ‘een bouwfonds met maximaal één miljard euro fiscale kortingen over een periode van tien jaar’ voor alle corporaties tezamen om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te stimuleren. AFWC vindt dit mooi, maar het is slechts een druppel op een gloeiend hete plaat.
>> Lees het hele persbericht

VNG: Investeren in sociale infrastructuur
Het kabinet moet ook investeren in de sociale infrastructuur om pieken bij acute vraagstukken snel op te kunnen vangen, denk aan de onvoorziene toename van het aantal vluchtelingen in 2015, de forse toename van de jeugdzorg en de enorme groei van dak- en thuislozen (naar 40.000). Er ligt een grote opgave voor Nederland en daarmee voor de gemeenten op diverse domeinen: energietransitie, sociaal, zorg, mobiliteit, veiligheid, participatie etc.
>>Lees het hele persbericht

ANBO: ‘Impuls woningmarkt moet inspelen op vergrijzende bevolking’
Het kabinet wil de komende tijd twee miljard euro investeren in de woningmarkt. Dat is mooi, stelt ouderenbond ANBO, als het geld terechtkomt bij die groepen die nu vastlopen op de woningmarkt, onder wie ouderen. Volgens ANBO moet er echt werk worden gemaakt van extra geschikte woningen en van woningaanpassingen voor oudere mensen die willen doorstromen naar kleinere woningen. Zodat er voor hen, maar ook voor starters en jonge gezinnen een oplossing komt.
>> Lees het hele persbericht

NVM: ‘Benoem woningmarktregisseur(s) om de woningmarkt vlot te trekken’
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) pleit voor een totale benadering van de ‘wooncrisis’, zodat er op de woningmarkt weer meer beweging komt. Met geld alleen ben je er nog niet, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. Er zijn ook locaties en bestuurlijke wil nodig. Een ‘woningmarktregisseur’ moet de regie en daadkracht bewaken en rechtstreeks onder de minister vallen.
>> Lees het hele persbericht

Woonbond: ‘Aanpak wooncrisis door Rijk onvoldoende’
De Woonbond noemt de plannen die de bouw van nieuwe woningen moeten aanjagen bij lange na niet voldoende om woningzoekenden en huurders uit de brand te helpen. De sociale huursector blijft een melkkoe voor het Rijk, ondanks korting op de verhuurdersheffing. Want zodra woningen op papier meer waard worden, stijgt de verhuurdersheffing mee. Andere belastingen (zoals de ATAD) dalen ook niet.
>> Lees het hele persbericht

VNO-NCW is blij met twee miljard voor de bouw van nieuwe woningen
'Wij hebben lang campagne gevoerd om te zorgen dat het Rijk meer zou gaan investeren in woningen, infrastructuur en zaken als kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt nu in de woningbouw en mogelijk met het nieuwe Toekomstfonds’, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.
>> Lees het hele persbericht

VEH: ‘Woningmarkt eindelijk op de kaart’
Vereniging Eigen Huis is verheugd dat de woningmarkt eindelijk hoog op de politieke agenda staat. Het kabinet wil prioriteit geven aan woningbouw en starters op de woningmarkt. Wat dat oplevert zal pas blijken bij de uitwerking. Effectieve maatregelen zijn hard nodig, want intussen loopt het woningtekort net zo hard op als de huizenprijzen.
>> Lees het hele persbericht

Techniek Nederland roept kabinet op meer werk te maken van energietransitie
Nederland moet het tempo van het verduurzamen van woningen en gebouwen drastisch versnellen om de klimaatdoelen te halen. Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van installatiekoepel Techniek Nederland, kan Nederland Europees koploper worden als Nederland nu investeert in slimme oplossingen om woningen grootschalig en efficiënt te verduurzamen.
>> Lees het hele persbericht

​NEPROM: ‘Verjubel twee miljard voor nieuwbouw niet!’
De branchevereniging van projectontwikkelaars NEPROM stelt voor om de twee miljard zo in te zetten dat de woningproductie naar een langjarig, stabiel hoger niveau gaat. De kans voor woningzoekenden op een betaalbare, goede woning nabij stedelijke voorzieningen moet hierdoor structureel verbeteren.
>> Lees het hele persbericht

OnderhoudNL: ‘Leegstand ombouwen maakt nieuwbouw overbodig’
Vóórdat het kabinet een miljard euro in nieuwbouw investeert, moet het ombouwen of transformeren van leegstaande kantoren en winkels worden gestimuleerd, stelt OnderhoudNL. De leegstaande gebouwen kosten de maatschappij veel geld. Tegelijkertijd is het lastig om passende woonruimte te vinden in stedelijke gebieden en zijn er veranderende wensen van de gebruiker. Door deze zaken te koppelen, lossen ze elkaar voor een deel op.
>> Lees het hele persbericht

Nibud: ‘Koopkracht niet-werkenden stijgt nauwelijks’
Het Nibud ziet koopkrachtverbeteringen van 0,2 tot 4,6 procent, waarbij de koopkracht voor de meeste mensen met één tot twee procent stijgt. Vooral tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen gaan er in 2020 op vooruit. De koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering stijgt volgend jaar nauwelijks. Het verschil tussen werkenden en niet-werkenden is duidelijk zichtbaar.
>> Lees het hele persbericht

Leger des Heils pleit voor 40.000 wooneenheden voor daklozen
Er is helaas geen aandacht voor woonruimte voor mensen zonder dak boven hun hoofd, aldus het Leger des Heils. De enorme krapte op de woningmarkt stelt ook kwetsbare mensen voor grote problemen. Er zijn veel te weinig geschikte woningen beschikbaar. Daardoor is er ook geen doorstroom in de maatschappelijke en kortdurende opvang.
>> Lees het hele persbericht

ActiZ: ‘Nieuwe verwachtingen ouderenzorg nodig’
Voor een toekomstbestendige ouderenzorg beveelt de organisatie van zorgondernemers ActiZ snel meer passende woonvormen aan. Want, mede door het verdwijnen van verzorgingshuizen, ontbreken momenteel woonvormen die voorzien in een vorm van bescherming en beschutting voor oudere mensen. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties moeten samen optrekken om meer passende woonvormen te realiseren.
>> Lees het hele persbericht

PVV: ‘Koopkrachtbelofte Rutte opnieuw gerommel in de marge’
De PVV wil dat het volledige begrotingsoverschot van tien miljard terug gaat naar de mensen. Geert Wilders: ‘Verlaag daarmee de huren en de BTW op boodschappen en schaf het eigen risico af!'
>> Lees het hele persbericht

VVD: ‘Dit gaan we doen voor Nederland’
Onder de noemer ‘Bouwen voor de toekomst’ introduceert de VVD een woningbouwfonds, dat nieuwbouw moet stimuleren. Ook wil de VVD ervoor zorgen dat woningcorporaties meer goedkope woningen gaan bouwen en de overdrachtsbelasting voor starters verlagen.
>> Lees het hele persbericht

PvdA, GroenLinks en SP: De linkse tegenbegroting 2020
De drie linkse partijen willen investeren in het bouwen en renoveren van huizen, want iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis, in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. Ook willen de partijen zorgen voor een lagere huur en een betaalbare energierekening. Bij extra bouw of verduurzaming schaffen ze de verhuurdersheffing af.
>> Lees de hele persbericht

CDA: ‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt!’
Het CDA vindt dat alle Nederlanders een fatsoenlijk dak boven hun hoofd verdienen. Daarom wordt er twee miljard euro uitgetrokken voor de bouw van huizen, die betaalbaar zijn voor middengroepen en gezinnen. Want daar is de nood het hoogst.
>> Lees het hele persbericht

50PLUS: Ouderen blijven sluitpost voor dit kabinet
De gelden die zijn toegezegd aan de woningbouwcorporaties noemt 50PLUS ‘een sigaar uit eigen doos’. Fractievoorzitter Henk Krol: ‘Woningbouwcorporaties moeten per jaar twee miljard euro structureel belasting betalen en krijgen daar slechts een fractie van terug. Daarmee los je de nijpende woningnood in de sociale huursector en bij de middenhuur niet op!’
>> Lees het hele persbericht

SGP: ‘Is het beleid crisisbestendig?”
‘Zijn we recessiebestendig?’ Dát is voor SGP-voorman Kees van der Staaij een belangrijke vraag, zeker nu de economische en politieke situatie in de wereld uiterst onzeker, en daarmee kwetsbaar is.
>> Lees het hele persbericht

Lees ook de reactie van Aedes op de Rijksbegroting