Aedes: ‘Belastingmaatregelen kabinet desastreus voor nieuwbouw’

‘De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de Rijksbegroting 2019. ‘Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer.’

Bekijk hier de video met een reactie van Aedes-voorzitter Marnix Norder op de Rijksbegroting 2019:

De vennootschapsbelasting loopt op en de verhuurderheffing stijgt minder, maar dat betekent niet dat die lager wordt. Daarnaast moeten woningcorporaties vanaf 2019 300 miljoen euro aan nieuwe belasting (ATAD) betalen. Die wordt ingevoerd om het afschaffen van de dividendbelasting te dekken. Norder: ‘Dit kabinet laat huurders en woningzoekenden opdraaien voor een meevaller voor multinationals. Met als gevolg dat corporaties in heel Nederland moeten snijden in nieuwbouw, van Limburg tot Friesland.’ 

Steeds hogere belasting
Dat er in Den Haag überhaupt wordt gesproken over lastenverlichting voor corporaties, is volgens Norder een stap vooruit. ‘Maar als het aan het kabinet ligt, komt er de komende jaren nog steeds een miljard euro aan belasting bij. Wij willen aan de slag met betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming. Ook het kabinet heeft torenhoge ambities voor de woningmarkt. Hetzelfde kabinet dat ons elk jaar vier maanden huur laat overmaken naar de Belastingdienst. Dat strookt niet met elkaar.’ 

Plannen bijstellen
Uit een rondgang van Aedes blijkt dat woningcorporaties hun plannen voor de komende jaren stevig moeten bijstellen door de stijgende belastingdruk. Zij kunnen prestatieafspraken met gemeenten en huurders niet nakomen en moeten snijden in nieuwbouwplannen en verduurzamingsprojecten. 

ATAD
ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Deze belasting wordt opgeteld bij de toch al oplopende vennootschapsbelasting. Verder betalen corporaties nog altijd verhuurderheffing. Het kabinet verlaagt het tarief, maar tegelijkertijd blijft de verhuurderheffing stijgen door de hogere WOZ-waarde van woningen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten riep het kabinet al voor Prinsjesdag op een uitzondering te maken voor woningcorporaties op ATAD.