Nieuws

Software kan verschillen marktwaardering analyseren

Alle softwarepakketten die corporaties gebruiken voor hun jaarrekening, kunnen vanaf 9 juni een analyse maken van grote verschillen in ontwikkeling van de marktwaarde van corporatievastgoed in 2016 ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit een rondgang langs de softwareleveranciers. Met de zogeheten analysetools kunnen corporaties de verschillen verklaren en op een goede manier in hun jaarstukken verwerken. Accountants kunnen zo de controle van de jaarrekening afronden en mogelijk een goedkeurende verklaring afgeven.

Eerder bleek dat bij veel corporaties die hun vastgoed waarderen volgens de basisvariant van het Handboek Marktwaardering, grote verschillen bestaan in de waarde van het vastgoed in 2016 ten opzichte van 2015. Verschillen die de corporatie vaak niet goed kon verklaren aan de hand van de waardeontwikkeling van vastgoed in hun werkgebied. Aedes, het ministerie van BZK en betrokken accountants zijn hierop in overleg gegaan om tot een oplossing te komen.

Die grote verschillen zouden niet alleen door de daadwerkelijke waardestijging of -daling van hun vastgoed komen, maar ook veroorzaakt kunnen zijn door andere factoren. Bijvoorbeeld  gewijzigde rekenmethoden in het Handboek Marktwaardering van 2016 ten opzichte van dat van 2015, wijzigingen in de software waarmee corporaties de marktwaarde berekenen of wijzigingen in de basisgegevens van corporaties (zoals de oppervlakte van woningen en het aantal WWS-punten). 

Cijfers 2015 aanpassen
Als uit de analyse blijkt dat een groot deel van de waardeverschillen wordt veroorzaakt door aanpassingen in de basisgegevens van corporaties of wijzigingen in de software, kan de corporatie voor de cijfers over 2015 de software en basisgegevens van 2016 gebruiken. Zo kan de corporatie hiermee de berekening van de cijfers over 2015 aanpassen en is de marktwaarde van beide jaren naar verwachting wél goed vergelijkbaar. 

Aedes adviseert corporaties contact op te nemen met hun accountant en softwareleverancier, om te komen tot een adequate analyse van de in het jaarresultaat verantwoorde herwaardering.