Nieuws

Ministerie BZK publiceert effectrapportage marktwaardering

De jaarlijkse effectrapportage over marktwaardering is verschenen op de website van het ministerie van BZK. Dit rapport geeft informatie over de mutaties in de marktwaarde van het corporatiebezit in 2018 versus 2017. Daarnaast heeft de VNG een toelichting gegeven op bodemverontreiniging bij taxaties.

Effectrapportage marktwaardering
Het rapport gaat over het verschil in de berekende marktwaarden volgens het Handboek Marktwaardering 2018 (dat op 31 oktober 2018 werd gepubliceerd) en de versie van het handboek uit 2017. In het Handboek 2018 is de methode van marktwaardering minimaal gewijzigd. Wel zijn enkele parameters aangepast als gevolg van marktontwikkeling en op basis van het validatieonderzoek 2017. Vastgoedadviesbureau Fakton beschrijft in het rapport welke effecten dat heeft voor de marktwaarde van het bezit van woningcorporaties.

Toelichting VNG bodemverontreiniging bij taxaties
Bij corporaties bleek er onduidelijkheid te zijn over de volledigheid van geregistreerde bodemverontreinigingen in het Kadaster. Voor het marktconform waarderen van vastgoed vragen corporaties gemeentegegevens op bij het Kadaster, gebaseerd op de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken (Wkpb). De VNG heeft laten weten dat er alleen besluiten over bodemverontreiningen in het Wkpb staan. Als zo’n besluit ontbreekt, wil dat echter niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Bij een gemeente kunnen meer verontreinigingen bekend zijn dan in de Wkpb kenbaar zijn gemaakt.