Proces

Certificering softwarepakketten vastgoedwaardering kan worden afgerond

De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken voor de waardering van hun vastgoed kunnen worden gecertificeerd. Een aantal softwareleveranciers heeft wel beperkte wijzigingen in hun pakket door moeten voeren. Dat kan gevolgen hebben voor corporaties die de waarderingen voor de jaarrekening al hebben afgerond.

De softwarepakketten moeten jaarlijks worden gecertificeerd. De uitkomsten van de waardering van de verschillende pakketten moeten binnen een bandbreedte van 5 procent van elkaar liggen. Er was onlangs twijfel of dat het geval is, met name bij de beleidswaarde, die voor het eerst toegepast wordt.

Onderzoek
Een snel onderzoek door Fakton voor drie proefportefeuilles liet uitkomsten zien die binnen de bandbreedte vallen, zowel voor marktwaarde als beleidswaarde. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de toezichthouder en de accountants. De certificering van de softwarepakketten kan nu worden afgerond. Hoe lang dat duurt, verschilt per softwarepakket. Naar verwachting zijn uiterlijk half maart alle softwarepakketten gecertificeerd. De certificering staat het verkrijgen van goedkeuring van jaarrekeningen dus niet langer in de weg.

Kleine wijzigingen
Een aantal softwareleveranciers heeft beperkte wijzigingen moeten doorvoeren. Helaas kan dit gevolgen hebben voor corporaties die de waarderingen voor de jaarrekening inmiddels hebben afgerond. De softwareleveranciers informeren de corporaties hierover.