Nieuws

Accountants geven toch verklaring af op jaarrekeningen bij basisvariant marktwaardering

Accountants zien geen reden meer om per definitie geen controleverklaring op de jaarrekening te geven, wanneer een woningcorporatie haar vastgoed waardeerde volgens de basisvariant van het Handboek Marktwaardering. Dit besloten de accountants na onderzoek en overleg. Om de impasse te doorbreken rond de verschillen in marktwaarde organiseerde Aedes op 23 mei 2017 dit overleg, met onder meer het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties, accountants en de opstellers van het Handboek Marktwaardering.

Eerder bleek dat er bij veel corporaties grote verschillen bestaan in de waarde van het vastgoed in 2016 ten opzichte van 2015 voor woningcorporaties die hun vastgoed waarderen volgens de basisvariant van het Handboek Marktwaardering.

Rekentechnieken in software
Tijdens het overleg bespraken de partijen onder meer Aedes’ onderzoek naar de verschillende softwarepakketten die corporaties gebruiken om de marktwaarde van hun vastgoed te bepalen. Uit het onderzoek bleek dat de softwareleveranciers hun applicaties binnen de kaders van de handboeken Marktwaardering van 2015 en 2016 inrichtten. Maar in het handboek voor 2015 was onbedoeld ruimte voor verschillende rekentechnieken. Dat is in het handboek voor 2016 rechtgezet, met eenduidige voorschriften voor alle berekeningswijzen. Dit heeft bij een aantal softwarepakketten en woningcorporaties geleid tot een meer dan marktconforme marktwaardestijging tussen 2015 en 2016. 

Analyse van waardeverschil
De uitkomsten van dit onderzoek én het onderzoek dat adviesbureau Fakton uitvoerde naar de verschillen tussen de handboeken van 2015 en 2016, zorgden ervoor dat de accountants terugkwamen op hun eerdere besluit corporaties geen controleverklaring te geven. Bij corporaties waar de waardestijging van hun vastgoed goed te verklaren is door marktontwikkelingen, geven accountants wel controleverklaringen af. De corporatie moet dan wel een toereikende analyse van het waardeverschil kunnen aanleveren. De huidige analyses zijn nog niet in alle gevallen toereikend, bijvoorbeeld door de aanpassingen van het handboek 2016 ten opzichte van dat van 2015. Bij de ene corporatie zal er meer tijd nodig zijn om die toereikende analyse te maken dan bij de andere.

Uitstel mogelijk
Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat corporaties (met goede motivatie) uitstel kunnen vragen voor het aanleveren van hun jaarrekening, als zij de deadline van 1 juli 2017 niet halen. Het ministerie verwacht dat die deadline overigens voor veel corporaties wel haalbaar is.

Goedkeurende verklaring ontvangen?
Heeft uw corporatie inmiddels een goedkeurende controleverklaring ontvangen op de jaarrekening van 2016, terwijl u de basisvariant marktwaardering gebruikt? Laat het Aedes weten. U kunt mailen naar Paul Minke: p.minke@aedes.nl.