FAQ

Vennootschapsbelasting bij zorgcorporaties: veelgestelde vragen

De Belastingdienst heeft vragen en antwoorden opgesteld over de berekening van vennootschapsbelasting bij woningcorporaties die zich vooral of uitsluitend bezighouden met huisvesting in combinatie met zorgvoorzieningen.

De Belastingdienst bracht op 1 juli 2014 de tweede vaststellingsovereenkomst voor zorgcorporaties (VSO2A) uit. Daarin staan afspraken over de berekening van de vennootschapsbelasting bij dit soort woningcorporaties. Naar aanleiding van vragen van enkele corporaties, bracht de Belastingdienst op 18 november 2014 deze ‘Q&A’ over de overeenkomst uit.