Verdieping

Belastingdienst verlengt overeenkomst vennootschapsbelasting

De Belastingdienst zegt de Vaststellingsovereenkomst (VSO-2) over de vennootschapsbelasting niet op voor komend jaar. Dit betekent dat de overeenkomst ook in 2014 geldig is. De meeste woningcorporaties hebben met de Belastingdienst individueel de VSO-2 afgesloten. Woningcorporaties die de overeenkomst vanaf 1 januari 2014 niet stilzwijgend willen verlengen, moeten hem vóór 1 december 2013 opzeggen.

Vaststellingsovereenkomsten
Woningcorporaties betalen sinds 2008 vennootschapsbelasting (VPB) over al hun activiteiten, dus ook over niet-winstgevende activiteiten die zich richten op maatschappelijke doelstellingen. De Vaststellingsovereenkomst (VSO-2) met de Belastingdienst gaat met name over de winstberekening voor de vennootschapsbelasting. Zonder een VSO-2 moeten corporaties afzonderlijk bij de Belastingdienst aankloppen met vragen over belastingplicht in de eigen situatie.