Wet- en regelgeving

Wiebes weigert corporaties vrij te stellen van VPB en OVB

Staatssecretaris Wiebes van Financiën weigert woningcorporaties vrij te stellen van vennootschapsbelasting (VPB) over DAEB-activiteiten en overdrachtsbelasting (OVB) bij de verkoop van sociale huurwoningen van de ene aan de andere corporatie. Dit schrijft hij in een Kamerbrief van 30 maart 2017. Dit druist in tegen de motie hierover van Kamerleden Groot en Van Vliet, waarin zij vroegen opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van VPB en OVB voor DAEB-activiteiten. In november 2016 nam Wiebes hun motie nog over. Dit staat een demissionair kabinet niet, vindt Aedes. De staatssecretaris hoort verzoeken van de Tweede Kamer serieus te nemen en uit te voeren.

Argumentatie klopt niet
In de Kamerbrief verklaart Wiebes zijn weigering aan de hand van argumentatie die niet klopt. Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris met name VPB-vrijstelling over DAEB-activiteiten wel kán, maar niet wíl doorvoeren. Sinds 2008 betalen woningcorporaties die belasting over al hun werkzaamheden, dus ook over niet-winstgevende DAEB-activiteiten. 
 
Aedes heeft altijd bezwaar gemaakt tegen de VPB-verplichting over DAEB-activiteiten. De overheid zou geen belasting moeten heffen op het uitvoeren van een maatschappelijke doelstelling. Hier gaat een vergelijking met overheidsbedrijven goed op; die hoeven over hun maatschappelijke activiteiten ook geen vennootschapsbelasting af te dragen. De weigering om eenzelfde vrijstelling voor woningcorporaties niet serieus te onderzoeken en alleen bezwaren op te werpen, past een demissionair staatssecretaris niet, vindt Aedes.

Overdrachtsbelasting
Aedes pleit ook voor afschaffing van de overdrachtsbelasting (OVB) op de verkoop van sociale huurwoningen tussen corporaties onderling, onder andere in een brief aan de Tweede Kamer van 10 oktober 2016. Wiebes presenteert geen scenario’s om die overdrachtsbelasting af te schaffen, terwijl de motie van Groot en Van Vliet daartoe wel opriep. Hij stelt dat er geen gewijzigde omstandigheden zijn, sinds de OVB voor corporaties geldt. Dat is onjuist: door de nieuwe Woningwet en de indeling in woningmarktregio’s verkopen veel woningcorporaties vastgoed buiten hun eigen woningmarktregio aan andere corporaties. Zo kunnen ze zich concentreren op hun kerngebied. Ook wat betreft de overdrachtsbelasting vindt Aedes dat het de overheid niet past om belasting te heffen op het uitvoeren van een maatschappelijke doelstelling.

Een ander argument van Wiebes om de vrijstelling voor OVB niet in te voeren is dat corporaties dan een concurrentievoordeel zouden hebben boven marktpartijen. Dit is onzin, aangezien ook marktpartijen – net als corporaties (toegelaten instellingen) – een toelating kunnen aanvragen. Bovendien bouwen marktpartijen nauwelijks sociale huurwoningen. 

Corporaties netto betaler
Door alle belastingen en heffingen betalen woningcorporaties – die nota bene sociale huurwoningen onrendabel verhuren – meer belasting dan de huurders in totaal aan huurtoeslag ontvangen. Hiermee is de sociale huursector netto betaler aan de overheid. Aedes vindt dit de wereld op zijn kop.