Wet- en regelgeving

Wetsvoorstel ATAD pas na zomer naar Tweede Kamer

Het voorstel voor de ATAD-regeling gaat pas na het zomerreces naar de Tweede Kamer, uiterlijk op Prinsjesdag. Dat schreef staatssecretaris Snel (Financiën) op 13 juli 2018 aan de Tweede Kamer. Veel gemeenten maken zich grote zorgen over de invloed van de maatregel op de financiële positie van woningcorporaties.

ATAD is de maatregel tegen belastingontwijking door multinationals die het kabinet wil nemen en die ook woningcorporaties jaarlijks honderden miljoen dreigt te kosten.

Ten koste van investeringsvolume corporaties
Gemeenten maken zich zorgen omdat ATAD, dat bovenop de verhuurderheffing komt, een fors gat slaat in het investeringsvolume van corporaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft op haar website dat ze veel door gemeenteraden aangenomen moties ontvangt, met een oproep aan de minister van BZK corporaties niet extra te belasten. Juist nu zijn investeringen nodig in nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wonen met zorg en betaalbaarheid.

De VNG keerde zich in 2017 al tegen de invoering van de ATAD-richtlijn voor corporaties. In het kader van de behandeling van de Nationale woonagenda vroeg de VNG de aandacht van de Tweede Kamer voor de financiële positie van de corporaties in relatie tot de belastingmaatregelen die hen raken.