ATAD

NVM: nationaal woningbouwplan met regie Rijk nodig

Alle seinen staan op rood voor de woningmarkt in Nederland, aldus de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Alle marktpartijen moeten in actie komen binnen een nationaal woningbouwplan met een strakke regie van het Rijk. De NVM steunt woningcorporaties in hun strijd tegen de oplopende belastingdruk.

NVM-voorzitter Ger Jaarsma ziet de belastingdruk als belemmering voor corporaties om grootschalig te investeren in nieuwbouw. ‘Het geld dat ze uitgeven bestaat in toenemende mate uit belastingen en het geld op hun balans zit in de huizen die ze beheren. Zo blijft er bijna niets over om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen’, aldus Jaarsma.

Voor de woningmarkt geldt volgens de NVM inmiddels Code Rood. Jaarsma roept marktpartijen en politiek daarom op om nu actie te ondernemen: het Rijk voorop, maar ook de regionale en lokale politiek. ‘Alle micro-oplossingen die we nu bedenken, zijn een druppel op de gloeiende plaat. Vaak werken de maatregelen van de verschillende bestuurslagen elkaar zelfs tegen. Daarom pleit ik voor meer focus en daadkracht in de vorm van een Nationaal Woningbouwplan.’

Sturen
Jaarsma roept minister Kajsa Ollongren op om hierin de regie stevig in handen te nemen. ‘Gemeenten en provincies moeten nu versneld locaties voor nieuwbouw vrijmaken. En het Rijk moet daarop sturen, aldus Jaarsma. In de huidige overspannen woningmarkt komen volgens hem steeds meer bevolkingsgroepen langs de kant te staan. ‘Vooral starters en middeninkomens staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het is al zover dat kinderen tot na hun dertigste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets betaalbaars voor hen te kopen of te huren valt.’