Instrument

Nieuwe handreiking vennootschapsbelasting

De Belastingdienst geeft in een vernieuwde Praktijkhandreiking onderhoud en verbetering woningcorporaties duidelijke uitleg over het verschil (in fiscale zin) tussen ‘onderhoud’ en ‘verbetering’. Dit verschil is van belang om te bepalen hoeveel vennootschapsbelasting een woningcorporatie moet betalen.

Woningcorporaties krijgen voor onderhoudskosten namelijk rechtstreeks belastingaftrek, maar voor kosten voor de verbetering van vastgoed niet. En soms is het verschil tussen een verbetering en onderhoud moeilijk te zien. Denk bijvoorbeeld aan een renovatieproject: geldt dat als verbetering, of als onderhoud? De handreiking laat aan de hand van concrete situaties zien hoe met dit soort vragen om te gaan.

De Belastingdienst stelde de handreiking op na een evaluatie van de vorige versie, uit 2009. De belangrijkste verschillen met die vorige versie zijn:

  • Uitgaven vanwege voorschriften op het terrein van veiligheid en milieu, worden aangemerkt als verbeteringsuitgaven. In de vorige versie van de handreiking golden deze uitgaven als onderhoudsuitgaven.
  • Bij uitgaven waarbij de corporatie andere, duurdere materialen gebruikt dan de materialen die eerder gebruikt zijn bij hetzelfde vastgoed, ziet de Belastingdienst de meerkosten als verbeteringsuitgaven.

Download hieronder de handreiking, plus een begeleidend schrijven van de Belastingdienst.