Lobby

Kamerleden leggen praktijkeffecten belastingmaatregel voor aan kabinet

Een aantal Kamerleden heeft tijdens overleggen in de Tweede Kamer op 17 mei 2018 aandacht gevraagd voor de maatregel tegen belastingontwijking die het kabinet wil invoeren. Diverse woningcorporaties hebben al berekend wat dat in de praktijk voor hen gaat betekenen, onder meer het CDA vroeg daar expliciet naar. 

De ATAD-maatregel kwam aan bod tijdens debatten over middenhuur met minister Ollongren van Wonen en over fiscale zaken met staatssecretaris Snel van Financiën. Woningcorporaties krijgen te maken met 300 miljoen euro extra belastinguitgaven in 2021. ‘Niemand betaalt graag belasting, maar de dupe worden van een belasting die een heel ander doel moet dienen is wel heel zuur’, schreef Aedes-voorzitter Norder aan de woordvoerders Financiën.

Minder nieuwe woningen
Steeds meer woningcorporaties vrezen de maatregel en maken eigen berekeningen wat het hen gaat kosten. De Amsterdamse corporaties kunnen bijvoorbeeld 10 procent minder woningen bouwen in een stad met woningnood. Dat berekende de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Woningcorporatie Elkien becijferde dat het bedrijf 42 miljoen meer aan vennootschapsbelasting moet afdragen. Dat betekent 765 woningen minder die kunnen worden verbeterd. 

Voor Tilburg zou de extra belasting grofweg betekenen dat tot 2021 niet de afgesproken 1.500, maar slechts 300 sociale huurwoningen bijgebouwd kunnen worden, hebben de vier corporaties berekend die daar actief zijn. OFW in Dronten betaalt jaarlijks zo’n 8 miljoen euro aan belastingen op huurinkomsten van 32,1 miljoen euro. Daar komt vanaf 2019 deze belasting bovenop. Ook stijgt de verhuurdersheffing. Deze is gekoppeld aan de WOZ-waarde van woningen, die loopt op omdat de huizenprijzen stijgen. 

Zorgen geuit
Veel corporaties hebben hun zorgen geuit aan de politiek. Het is belangrijk dat meer woningcorporaties dat doen, om te laten doordringen in de Tweede Kamer en bij het kabinet wat de gevolgen zijn van de ATAD-maatregel. En uit de algemene overleggen in de Tweede Kamer blijkt in ieder geval dat de zorgen daar aankomen. Maar nog niet alle partijen zijn doordrongen van de praktische gevolgen. Nu bovendien steeds meer colleges van burgemeester en wethouders vorm krijgen is dit het moment om (opnieuw) aan te dringen dat de belastingmaatregel die veel corporaties gaat raken er niet komt. 

Uiteraard kunt u voor vragen en tips bij ons terecht via fiscaliteiten@aedes.nl of onze community Fiscaliteiten. Wij stellen het op prijs als u via dit e-mailadres ook door u ondernomen acties aan ons meldt.