Opinie

Hoogleraar: ‘Ambities corporaties in de knel door hogere belastingdruk’

‘De corporatiesector raakt steeds meer klem tussen maatschappelijke wensen en oplopende lastenverzwaringen.’ Dat stelt Johan Conijn, directeur Ortec Finance en bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), in een opinie in het Financieele Dagblad van 23 mei 2018. ‘Gezien de grote maatschappelijke opgaven waar corporaties voor staan is dat wrang.’

Conijn stelt dat aan de ene kant van corporaties verwacht wordt dat ze hun woningvoorraad verduurzamen en meer nieuwbouw realiseren, maar dat aan de andere kant het kabinet de belastingdruk voor corporaties verhoogt. Niet alleen de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting stijgen, maar er komt nog een extra stijging van de belastingdruk bij: de ATAD-regeling (beperking aftrek van rentelasten). Die gaat de corporatiesector naar verwachting 300 miljoen euro kosten. Hoogleraar Conijn noemt dat merkwaardig: ‘Een maatregel gericht op belastingontwijking van internationale ondernemingen treft juist een binnenlandse bedrijfstak zonder winstoogmerk hard.'

De lastenverzwaringen hebben gevolgen voor de toch al beperkte investeringscapaciteit van de sector. Conijn stelt dat er sprake is van ‘tegenstrijdig en inconsistent rijksbeleid’: corporaties wordt gevraagd om meer te lenen om te investeren, maar aan de andere kant wordt de aftrekbaarheid van rentelasten beperkt.