Lobby

Henk Krol (50PLUS): 'Huurder betaalt rekening kabinet'

Er moet een streep door de belastingen op sociale huurwoningen. Dat geld is hard nodig voor het wegwerken van wachtlijsten. ‘Als dit beleid niet verandert, betaalt de huurder de rekening’, stelt Henk Krol, 50PLUS-fractievoorzitter, in The Post Online. Hij gaat na het zomerreces ‘met gestrekt been’ het debat in met het kabinet. 

Aedes heeft berekend dat de belastingen voor corporaties in 2020 oplopen tot 2 miljard euro per jaar. Diverse corporaties hebben al eigen berekeningen gemaakt over wat zij minder kunnen als het kabinet de plannen doorzet. ‘Je kan er elk jaar ongeveer 12.500 extra sociale huurwoningen voor bouwen. Daar kunnen zo’n 25.000 mensen in wonen. Dat is het aantal inwoners van Sliedrecht. In vier jaar bouw je er een stad mee zo groot als Delft’, betoogt Krol.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet 100 miljoen euro uittrekt voor woningcorporaties die investeren in duurzaamheid. ‘Het lijkt heel wat, maar het is niets anders dan een korting op de verhuurderheffing. De woningbouwverenigingen krijgen dus helemaal niets extra’, schrijft Krol. Tijdens het ledencongres van Aedes spraken corporatiebestuurders al uit dat ze alleen sneller kunnen  verduurzamen als het kabinet iets doet aan de toenemende belastingdruk. 

Praktijk
In de praktijk betekent de maatregel tegen belastingontduiking door multinationals, de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) dat corporaties aan het eind van deze kabinetsperiode 300 miljoen euro extra belasting afdragen. ‘Geld lenen om huizen te bouwen wordt duurder. Corporaties worden zo gestraft als ze hun kerntaken uitvoeren’, aldus Krol. 

Het voorstel voor de ATAD-regeling gaat na het zomerreces naar de Tweede Kamer, uiterlijk op Prinsjesdag. Daarna volgt een debat. Een aantal Kamerleden heeft al aandacht gevraagd voor de negatieve effecten voor woningcorporaties.